Barn och föräldrar inte alltid överens om tandreglering

Barn har inte sällan en annan åsikt än sina föräldrar när det gäller det egna behovet av tandreglering, visar ny studie.

Forskning

Oregelbunden egenvård hos unga vuxna med karies

Graden av karies hos svenska unga vuxna samvarierar med en mer oregelbunden egenvård och högre konsumtion av läsk, enligt ny studie.

Forskning

Dålig andedräkt förknippad med sämre livskvalitet

Sämre livskvalitet är förknippad med dålig andedräkt, men endast hos vuxna. Det visar en metaanalys på tretton studier där sammanlagt 2 692 vuxna och ungdomar ingick.

Forskning

Barn och föräldrar svarar olika om barnens livskvalitet

Barn i tolvårsåldern svarar att deras munhälsorelaterade livskvalitet är sämre än vad föräldrarna uppger, visar en ny svensk studie.

Forskning

Regelbundna tandläkarbesök ger bibehållen oral livskvalitet

Att regelbundet gå till tandläkaren är ett bra sätt för medelålders personer att behålla en god oral livskvalitet upp i åren, visar en ny svensk studie.

Forskning

Regelbundna tandläkarbesök ger bättre oral livskvalitet

Medelålders personer som regelbundet går till tandläkare har en lägre risk att få en försämrad oral livskvalitet. Om besöket görs hos specialist ökar sannolikheten att den förbättras, visar ny studie.

Forskning

Implantat inte alltid bättre än proteser

En stor systematisk genomgång av den samlade vetenskapen kring förändringar av livskvalitet efter implantat eller vanliga proteser ger en ganska blandad bild av sambanden.

Forskning

Katastrofal tandhälsa hos äldre på sjukhem

Två av tre äldre på svenska sjukhem är drabbade av karies. I snitt har de fem tänder angripna.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons