Annons

Annons

Infrastruktur för digitala hälsodata ett steg närmare

Regeringen vill skapa en nationell digital infrastruktur för hälsodata för hela hälso-och sjukvården och tandvården. Nu får en utredare i uppdrag att föreslå hur en sådan infrastruktur ska byggas upp.

Mats Nilsson får i uppdrag att utreda hur en nationell digital infrastruktur för hälsodata ska byggas upp. Foto: Forte/(Rickard L. Eriksson

Det blir Mats Nilsson som får uppdraget att utreda hur en nationell digital infrastruktur där hälsodata kan tillgängliggöras ska byggas upp. Mats Nilsson är idag avdelningschef på Forskningsrådet (Forte).

Med en nationell digital infrastruktur för hälsodata vill regeringen höja kvaliteten i vården och stärka patientsäkerheten. Tanken är att patienter ska få tillgång till sina hälsodata och kunna delta i planering och beslut om insatser. Ännu ett syfte är att minska den administrativa bördan för vårdpersonalen.

Enligt Socialstyrelsen är rättsläget komplicerat när det gäller insamling och delning av hälsodata. Idag registreras och lagras dessutom hälsodata på olika sätt i landet, eftersom hälso- och sjukvården är organiserad på olika sätt runt om i landet. Staten behöver därför ta ansvar för en gemensam informationsstruktur, anser regeringen.

Hälsodata är information om som är relaterad till hälsa, vård eller livssituation för en individ eller grupp. Det kan till exempel röra digitala journalanteckningar eller uppgifter om läkemedel som skrivits ut på recept.

Den utredning som nu tillsätts är resultatet av en av överenskommelserna i Tidöavtalet, där regeringen och SD enades om att hälsodata ska göras tillgänglig genom hela vårdkedjan, det gäller oavsett om det rör sig om hälso- och sjukvård på kommunal eller regional nivå eller tandvård.

Upptäck mer