Annons

Annons

Inga nya utbildningsplatser för tandläkare

Närmare 300 miljoner kronor satsar regeringen på att fler ska kunna utbilda sig inom bristyrken. Pengarna går dock inte till tandläkarutbildningen.

Regeringen skjuter till 112 miljoner kronor extra till nya permanenta utbildningsplatser vid universitet och högskolor. Syftet är att fler ska utbilda sig inom bristyrken, framför allt inom vården. Regeringen har dock inte pekat ut tandvårdsutbildningar som bristyrken i denna satsning.
Pengarna fördelas efter lärosätenas möjlighet att utöka antalet platser. Göteborgs universitet har fått medel motsvarande 69 extra platser, Umeå universitet 77 platser, Karolinska institutet 35 platser och Malmö Universitet 65 platser. Ingen av dessa extra platser går till tandläkarutbildningen.
Flera av lärosätena gör dock redan i dag ett överintag till tandläkarutbildningen.
Högskolan i Jönköping har fått medel motsvarande 43 nya platser. Fem av dessa går till att utöka tandhygienistutbildningen.
I den extra satsningen finns också 160 miljoner kronor till omställnings- och vidareutbildning.
Fler studenter har sökt till tandläkarutbildningarna i höst än förra året.

Upptäck mer