Tandläkarutbildningarna lockar ännu fler
Tandläkarutbildningarna lockar fler sökande i år. Foto: Colourbox

Tandläkarutbildningarna lockar ännu fler

NYA STUDENTER 8 jun 2020
Dela artikeln
Fler studenter söker till tandläkarutbildningarna i höst än förra året. Mest ökar trycket i Göteborg. Drygt 19 procent fler söker där jämfört med 2019, och antalet som söker dit i första hand ökar med 31 procent.

Det är tandläkarutbildningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö som antar studenter varje hösttermin. Umeå tar emot nya studenter endast i januari.

Tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet (KI) i Stockholm lockar flest sökande hösten 2020: 2 119 studenter. Där är även antalet förstahandssökande högst: 537 personer.

Det kan jämföras med hösten 2019. Då sökte 1 943 personer in på KI:s tandläkarutbildning, varav 628 i första hand.

Antalet sökande till KI har alltså ökat i år, samtidigt som antalet förstahandssökande har minskat. 17 procent färre söker i första hand till KI:s tandläkarprogram jämfört med 2019.

Normalt tar KI in ett stort antal studenter via ett alternativt urvalssystem, men så blir det inte i år.

Störst ökning i Göteborg
Tandläkarprogrammet i Göteborg har i år lockat 1 978 sökande. Det är en ökning med 321 personer, eller drygt 19 procent, jämfört med hösten 2019.

Samtidigt har antalet studenter som söker till Göteborgs tandläkarprogram i första hand ökat från 306 förra året till 402 i år. Antalet förstahandssökande har alltså ökat med 31 procent.

Ökning även i Malmö
Även i Malmö har antalet sökande ökat. Hösten 2020 har 1 900 personer sökt in på tandläkarutbildningen, jämfört med 1 651 förra året. Det är en ökning med 249 personer, eller 15 procent.

Även antalet förstahandssökande har ökat i Malmö, från 304 personer hösten 2019 till 339 höstterminen 2020. Det är tolv procent fler som söker i första hand.

Liten ökning av förstahandssökanden
Även om många fler studenter söker in på tandläkarutbildningarna i landet, är ökningen av de som söker i första hand ganska blygsam.

Antalet studenter som i första hand har sökt in på någon av tandläkarutbildningarna i landet är 1 278 totalt. Förra året var siffran 1 238, vilket innebär en ökning med tre procent.

Studenterna som kommer in vid första antagningen får besked 9 juli. Andra antagningen är 30 juli.
Janet Suslick

FAKTA - SÅ MÅNGA SÖKER IN PÅ TANDLÄKARUTBILDNINGEN

Antalet ansökningar till tandläkarutbildningarna ökar på alla orter inför höstterminen 2020. (Antalet sökande höstterminen 2019 står inom parantes.)

Stockholm 2 119 (1 943)

Göteborg 1 978 (1 657)

Malmö 1 900 (1 651)

Antalet förstahandssökande till Tandläkarprogrammet på Karolinska institutet (KI) minskar i år, men ökar i både Göteborg och Malmö. (Antalet som sökte i första hand höstterminen 2019 står inom parantes.)

Stockholm 537 (628)

Göteborg 402 (306)

Malmö 339 (304)

Källa: Universitets- och högskolerådet (UHR)

 

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch