Annons

Annons

Ingen på KI hade covid-19

Tandläkarstuderande och anställda vid Karolinska institutets institution för odontologi erbjöds testning för coronavirus i mitten av september. 170 testade sig, men ingen hade covid-19.

Testningen på KI pågick i mitten av september. Studenter och anställda som ville delta fick registrera sig med hjälp av en app. Sedan kunde de hämta ut ett testkuvert med rör och pinne på tandläkarhögskolan i Huddinge för att själva göra provtagning i svalg, näsa och saliv.
Ett hundratal anställda på institutionen för odontologi och runt 70 tandläkarstudenter testades i denna omgång.
Tre hade corona i juni
Studenter och personal vid institutionen testades även i juni. Då deltog drygt 300 personer, varav hälften studenter. Tre testades positivt.
Proverna analyserades för coronaviruset sars-cov-2 på Science for Life Laboratory (Scilifelab) i Stockholm.
Ville kolla virusspridningen
I våras samordnades olika studier på KI som berör covid-19 och institutionen för odontologi var intresserad.

Margaret Sällberg Chen


– Vi lämnade in en förfrågan direkt och fick snabbt respons från Scilifelab, berättar Margaret Sällberg Chen, universitetslektor vid Karolinska institutets institution för odontologi.
Under våren hade institutionen undervisat på distans och ledningen ville se om det fanns en omfattande virusspridning bland studenter och medarbetare inför klinisk undervisning förra terminen och i samband med höstterminens start i september.
– I juni testades cirka en procent positiva för viruset. I september låg siffran på noll procent. Resultatet är i linje med samhället i övrigt och vi är glada att inte se någon spridning bland studenter. Det ser bra ut inför hösten med en låg smittspridning.
Testning i Umeå
Även i Umeå har anställda och studenter vid tandläkarhögskolan testats för covid-19, men det går inte att särskilja dem från andra som ingick i undersökningen.
Alla studenter och anställda vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå erbjöds test för aktiv covid-19-infektion i två omgångar i början av terminen.
Vet inte om tandläkare testade positivt

Anders Wänman


Inga uppgifter om var de deltagande jobbade eller studerade togs, enligt Anders Wänman, prefekt vid institutionen för odontologi i Umeå.
– Vi har inte fått information om att någon av dem som testades positivt var personal eller studerande hos oss, berättar han.
Undersökningen visade att endast sex av 9 907 personer som deltog hade en aktiv infektion med covid-19 under testperioden.
Janet Suslick

Upptäck mer