Annons

Annons

Jacob Holmer vann pris för bästa forskningsrapport

Med en rapport om kopplingen mellan tandförlust och demens tog Jacob Holmer, ST-tandläkare vid Karolinska institutet, hem priset för bästa forskningsrapport vid årets odontologiska riksstämma.

Jacob Holmers arbete om tandförlust och demens har utsetts till årets bästa forskningsrapport av Svenska Tandläkare-Sällskapet.

Foto: Anna Norberg

Motivering

En inlevelsefull presentation avseende sambandet mellan omfattande tandförlust och demens i en svensk population.

Det har varit en intensiv dag, som började med att de tio nominerade forskarna presenterade sina rapporter för juryn som skulle utse en vinnare. Jacob Holmer fortsatte direkt till nästa programpunkt med forskningsrapporter inom parodontologi, och sedan till invigningen av odontologisk riksstämma. Här ropades han upp som vinnare av Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa forskningsrapport.

– Det är jättestort att få priset. Ärofullt. Det var många deltagare som hade intressanta forskningsprojekt och var bra på presentationsteknik. Då blir det extra kul att få det.

Jacob Holmer har använt SKaPa och Svenska demensregistret för att titta på om svår tandförlust skulle kunna utgöra en riskmarkör för att utveckla demens senare i livet. Registerstudien innehåller ungefär 300 000 patienter.

– Det går bara att göra så här stora studier i form av registerstudier. Man blir av med slumpvariationen och får mer precisa estimat för det vi är intresserade av. Det är ganska unikt att kunna göra en så stor studie, och att vi kan följa patienterna över tid.

Minnesforskare och biostatistiker

Han poängterar att det har krävts samarbete mellan flera professioner för att kunna genomföra studien, till exempel geriatriker, minnesforskare och biostatistiker.

– Det interdisciplinära arbetet har gjort det möjligt, och det har också varit väldigt roligt och lärorikt.

Forskningsrapporten, Severe tooth loss and dementia in a swedish population based cohort: a register-based study, är den sista delen i Jacob Holmers avhandling.

– Vi kom fram till att de som hade svår tandförlust tycks ha en ökad risk för att utveckla demens. Vi såg också att vaskulär demens var det som drev sambandet mest, och det verkar förstärka kopplingen mellan parodontit, tandhälsa och hjärt-kärlsjukdom.

Demens och tandhälsa

Han disputerade i våras inom parodontologi. I sin avhandling har han visat att de som har demens också verkar ha sämre tandhälsa. De har även tittat på parodontit och följt patienterna över tid, men inte kunnat se att detta skulle vara en riskfaktor för demens.

–  Jag tror att man bara har skrapat lite på ytan för vad man skulle kunna använda registren till. När SKaPa och tandvårdsregistret har fyllts på med mer data över tid kommer man att kunna svara på helt andra forskningsfrågor.

Jacob Holmer lägger nu sin mesta tid på utbildningen till ST-tandläkare inom parodontologi vid Karolinska Institutet. Han fortsätter också att forska för att slutföra sitt pågående projekt, och har fler nya projektidéer på gång.

Övriga nominerade till priset för bästa forskningsrapport
  • Julia Lam, Malmö, Bettfysiologi, ”Centrala effekter av en multimodal internetbaserad smärtskola jämfört med bettskena vid långvarig käksmärta: en randomiserad kontrollerad pilotstudie”.
  • Anna Lehrkinder, Göteborg, Cariologi, “Regulation of Streptococcus mutans virulence characteristics by probiotic lactobacillus reuteri metabolites”.
  • Jakob Jonsson Sjögren, Örebro/Malmö, Endodonti, ”In-depth analysis of painful root-filled teeth”.
  • Adnan Hajdarevic, Göteborg, Pedodonti, ”Behandlingsval för första permanenta molarer med mih (molar-incisor hypomineralization): en enkätstudie bland svenska tandläkare”.
  • Elisabet Soler Canaleta, Stockholm, Oral Protetik, ”Oral health related impact profile in adult patients with extensive tooth wear after a prosthetic rehabilitation”.
  • Elena Shmarina, Kalmar/Malmö, Samhällsodontologi, ”Dental professionals’ perception of their role in health promotion practice. a qualitative interview study”.
  • Tobias Regnstrand, Huddinge, Radiologi, “Low-dose cone-beam computed tomography for assessment of alveolar clefts, a randomized controlled trial in image quality”.
  • Fredrik Jäwert, Göteborg, Käkkirurgi, ”Regelbunden klinisk uppföljning av patienter med orala precanceroser resulterar i tidig upptäckt om cancer utvecklas och i en bättre överlevnad”.
  • Nameer Al-Taai, Umeå, Ortodonti, “Early extractions of premolars reduce age-related crowding of lower incisors: 50 years of follow-up”.
  • Anna Adolfsson, Göteborg, Orofacial medicin, ”Prevalence of dry mouth in adult patients in primary health care”.

Upptäck mer