Annons

Annons

Jan Wennström avliden

Professor Jan L Wennström, Göteborg, avled den 14 maj 2021. Han var en mycket uppskattad och respekterad kollega, såväl nationellt som internationellt.

Jan tog tandläkarexamen i Göteborg 1972 och blev specialist i parodontologi 1983. Tidigt i sin karriär genomgick han forskarutbildning på National Institute of Dental Research vid NIH, Bethesda i USA. Han disputerade 1982 och blev docent 1986 vid Göteborgs universitet.
Under drygt ett decennium från 2000 var han chef för parodontologiavdelningen, Sahlgrenska akademin, vid universitetet i Göteborg. Hans vetenskapliga produktion var omfattande, och kom under senare år att handla mycket om periimplantit.
Jan Wennström har tilldelats en rad utmärkelser såväl nationellt som internationellt. Han var ordförande i Scandinavian Society of Periodontology och president i Periodontal Research Group of IADR.
Både tidigare och under senare år var han mycket aktiv vid framtagning av underlag för de nationella riktlinjerna för tandvård och han representerade parodontologi i kvalitetsregistret SkaPa. Jan Wennström blev 74 år.

Upptäck mer