Nära en miljon kronor till odontologisk forskning

Elva forskare får i år medel ur Svenska Tandläkare-Sällskapets vetenskapliga fonder. Totalt delas 800 000 kronor ut.

Nyheter

Ny avhandling: Vårdhygien vid rotbehandlingar

Tandläkaren Leona Malmberg har disputerat vid Malmö universitet med en avhandling om infektionskontroll vid endodontiska behandlingar.

Nyheter

Tandläkaren Omar Al-Obaidi är årets nybyggare

Omar Al-Obaidi, privattandläkare i Eskilstuna, har utsetts till årets unga pionjär vid utdelningen av priset Årets nybyggare i Västmanland. I riksfinalen kom han på andra plats.

Nyheter

Adrian Borhani nominerad till ledarskapspris

Adrian Borhani, klinikchef vid folktandvården i Västervik och Ankarsrum, är nominerad till ledarskapspriset Guldkransen.

Personnytt

Guglielmo Giuseppe Campus blir hedersdoktor i Göteborg

Professor och tandläkare Guglielmo Giuseppe Campus har utsetts till hedersdoktor på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Personnytt

Första nya endodontisten på länge

Javier Vidana Törjék är den första tandläkaren på över ett år att få svenskt specialistbevis i endodonti. Han tog examen 9 februari i år.

Personnytt

Till minne av Barbro Westerholm

En lång livsgärning är till ända – Barbro Westerholms röst har tystnat.

Minnesord

Inga nya endodontister förra året

76 tandläkare fick specialistbevis från Socialstyrelsen 2022, men inte en enda var endodontist. Här är hela listan.

Personnytt

Maja Lovbrandt är årets ledare i Region Stockholm

Tandläkaren Maja Lovbrant, klinikchef vid Folktandvården Handen, fick i år Regions Stockholms ledarskapspris Gyllene äpplet.

Nyheter

Grattis alla nya tandläkare i Umeå!

Tandläkartidningen gratulerar alla tandläkarstudenter som tagit examen i Umeå, januari 2023!

Nyheter

Grattis alla nya tandläkare i Göteborg!

Tandläkartidningen gratulerar alla tandläkarstudenter som tagit examen i Göteborg, januari 2023!

Nyheter

Per Alstergren är ny dekan i Malmö

Sedan den 1 januari i år är Per Alstergren dekan vid den odontologiska fakulteten vid Malmö universitet.

Nyheter

Till minne av Hilda Zollitsch

Med stor sorg och förtvivlan tog vi i mitten av december emot besked att Tandläkartidningens chefredaktör Hilda Zollitsch hastigt har gått bort.

Minnesord

Hedersmedalj till Susanna Axelsson

Susanna Axelsson, tidigare generaldirektör för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), får i år Svenska Tandläkare-Sällskapets hedersmedalj.

Riksstämman

Kristina Hellén-Halme ny professor i Malmö

Kristina Hellén-Halme är ny professor i odontologisk röntgendiagnostik vid Malmö universitet.

Personnytt

Carina Krüger Weiner blir chef i Gävle

Carina Krüger Weiner är ny chef för Specialisttandvården på Gävle sjukhus.

Personnytt

Britta Björkholm blir ny generaldirektör för SBU

Britta Björkholm ersätter från och med den 8 september Susanna Axelsson som varit generaldirektör på SBU sedan 2015 och nu går i pension.

Forskning

Grattis alla nya tandläkare i Stockholm 2022!

Tandläkartidningen gratulerar alla nya tandläkare i Stockholm!

Nyheter

Grattis alla nya tandläkare i Malmö 2022!

Tandläkartidningen gratulerar alla nya tandläkare i Malmö!

Nyheter

Grattis alla nya tandläkare i Göteborg 2022

Tandläkartidningen gratulerar alla nya tandläkare i Göteborg.

Personnytt

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons