Annons

Annons

Jönköpings läns tandläkareförening firar 110 år

16 september firade Jönköpings läns tandläkareförening sina 110 år med en jubileumsfest på restaurang Sjön i Jönköping. Sjuttio tandläkare från hela länet deltog, från nyutexaminerade till professor emeritus.

Tisdagen den 8 oktober 1912 samlades tandläkarna Greta Söderberg, Axel Jonsson, Paul Lilja, John Asklund, Gunnar Geijer och Erik Hedner till sammanträde i port­vakts­rummet på Stora Hotellet i Jönköping. Detta var starten för Jönköpings tandläkareförening. Syftet var att skapa en ledningstaxa för kollegorna på orten.

Projektet mottogs inte med entusiasm från alla, snarare tvärtom då dessa unga tandläkare ansågs vilja påtvinga de äldre ett nytt system, vilket för en del skulle medföra minskad inkomst. Trots motståndet utarbetades en taxa vid det första officiella mötet. Denna trädde i kraft den 1 januari 1913.

Tandläkare från andra orter i länet anslöt sig och redan i januari 1913 fick föreningen namnet Jönköpings läns tandläkareförening. I mars samma år registrerades föreningen hos Sveriges Tandläkareförbund.

I maj 1913 inbjöds även kollegor från Kalmar och Kronobergs län, och föreningen ombildades till Smålands tandläkarförening. Det skulle senare visa sig vara ett för stort område, och 1929 bildade Kalmar en egen länsförening och året därpå följde Kronoberg efter. Sedan dess används åter namnet Jönköpings läns tandläkareförening (JLT).

JLT:s första ordförande var Axel Jonsson, som med skicklighet och pondus höll i ordförandeklubban under hela 20 år.

I de första stadgarna är föreningens huvudsyfte att verka för tandläkarnas sociala och ekonomiska intresse samt kollegial sammanhållning. I dag är JLT:s verksamhet inriktad på att  främja vetenskapliga, professio­nella och sociala intressen för alla länets tandläkare.

Protokollen från Jönköpings läns tandläkareförening speglar en del av Sveriges tandläkarhistoria: utvecklingen av folktandvården från 1928 års ”folktandvårdsbetänkande” till att den grundades 1938, två världskrig med stöd till inkallade kollegor och deras hemmavarande, införandet av en allmän tandvårdsförsäkring 1974 och mycket mer. Allt finns dokumenterat i mötesprotokollen.

JLT har länge varit Tandläkarförbundets lokalavdelning i Jönköpings län. År 2003 övergick den funktionen till Tjänste­tand­läkarna och Privattandläkarna, och JLT är numera en fristående förening.

Coronapandemin påverkade föreningslivet med många inställda möten, och det har varit ett hårt arbete att återuppliva intresset efter att restriktionerna upphörde. Men tack vare ett lyckat 110-årsjubileum har Jönköpings läns tandläkareförening fått nytt liv och fortsätter att skriva tandläkarhistoria!

Fyra av föreningens grundare vid 40-årsjubileum 27 september 1952: John Asklund, Axel Jonsson, Gunnar Geijer och Erik Hedner.

Upptäck mer