Annons

Annons

Nyheter 2024-04-11

Käkkirurg friad från anklagelser om dataintrång

Två år efter polisanmälan om dataintrång friades käkkirurgen av Blekingen tingsrätt.

Foto: Colourbox

I januari 2022 polisanmälde Region Blekinges dåvarande tandvårdsdirektör en käkkirurg för dataintrång. Nästan två år senare friades tandläkaren av Blekinge tingsrätt, en dom som får stöd av kammaråklagare Lena-Marie Bergström.

Hösten 2022 skrev Tand­läkartidningen ett reportage om käkkirurgiska kliniken vid Blekingesjukhuset i Karlskrona, där före detta anställda vittnade om mobbning, kränkningar och bristande patientsäkerhet. Under våren 2021 slog klinikens enda fast anställda käkkirurg larm om arbetsmiljöproblem, som han befarade kunde leda till brister i patientsäkerheten.

– Ingenting hände. När jag några månader senare gick på föräldraledighet valde jag, som enda specialist och medicinskt ansvarig på kliniken, att fortsätta att gå in i journalsystemet för att följa upp och kontrollera att patienter fick rätt vård, berättar käkkirurgen.

– Jag tog helt enkelt hand om mina patienter under en tid när ingen annan käkkirurg fanns i tjänst, dessutom på obetald arbetstid.

Ledningen fortsatte att kalla käkkirurgen till månatliga ämnesföreträdarkonferenser under föräldraledigheten. I oktober samma år valde han att säga upp sig från kliniken trots att det innebar att han var återbetalningsskyldig för delar av sin specialistutbildning, cirka 400 000 kronor.

– Jag mådde så dåligt av problemen på kliniken att jag inte såg någon annan utväg. Efter att jag hade sagt upp mig kallades jag till möte med mina tidigare chefer.

– När jag meddelade att jag inte tänkte närvara sökte en av dem upp mig i mitt hem. Hela familjen upplevde det som väldigt obehagligt, säger käkkirurgen.

I nummer 8/2022 skrev Tandläkartidningen om arbetsmiljöproblem på den käkkirurgiska kliniken vid Blekingesjukhuset, och om anklagelserna mot den nu friade käkkirurgen. (Bilden som illustrerar artikeln är arrangerad.)

I januari 2022 polisanmälde Region Blekinges dåvarande tandvårdsdirektör käkkirurgen för grovt dataintrång med anledning av att käkkirurgen hade gjort slagningar i journalsystemet under sin föräldraledighet. Åtal väcktes, och den 6 december 2023 kallades han till rättegång i Blekinge tingsrätt.

Med elva målsäganden, samtliga berörda patienter, och vittnesmål från en tidigare chef begärde kammaråklagare Lena-­Marie Bergström att käkkirurgen skulle dömas för dataintrång vid 15 tillfällen, ett brott som kan innebära böter eller fängelse i högst två år. Samtliga måls­ägan­den begärde dessutom ett skadestånd på 5 000 kronor.

Enligt käkkirurgen fanns det tre anledningar för honom att logga in i journalerna: av vana att under ledigheter följa upp notiser angående en remiss eller patient och i förekommande fall åtgärda notisen, att tandsköterskorna bad om hans hjälp med patienterna, och att han regelbundet genomförde vårdplanering inför operationer som utfördes av externa käkkirurger som kliniken anlitar.

Lena-Marie Bergström. Foto: Privat

– Som åklagare är du objektiv och ska gå dit bevisningen leder dig. I regel fattar vi beslut på skriftliga uppgifter, men i undantagsfall händer det att vi får en annan uppfattning om det personen berättar när vi hör den i rätten, förklarar kammaråklagare Lena-Marie Bergström.

Tandläkarens förklaring och beskrivning av förhållandena på arbetsplatsen fick i rätten stöd av vittnesmål från före detta kollegor, tre tandsköterskor och två käkkirurger. Det nya bevisläget fick kammaråklagaren att ändra uppfattning.

– Efter att försvaret åberopade vittnen som hördes under förhandlingen och som vittnade om en helt annan situation än vad Region Blekinge hade uppgett ansåg jag att bevisläget var ett annat.

– Detta sker ibland, men inte särskilt ofta. Det brukar då handla om att ny bevisning har dykt upp eller att personer inte uppfattas som särskilt trovärdiga i sina uppgifter när man väl hör dem inför rätten.

Vid slutpläderingen pläderade Lena-Marie Bergström för en frikännande dom.

– Jag ansåg att han inte hade gjort sig skyldig till något brott, utan snarare att käkkirurgin i Blekinge hade behandlat honom felaktigt. Han var i stort sett anledningen till att organisationen fungerade och att inga patienter råkade illa ut, säger Lena-Marie Bergström.

I sin dom meddelar Blekinge tingsrätt att det med hänsyn till situationen på kliniken och arbetsgivarens och medarbetarnas agerande inte finns något som tyder på att käkkirurgen olovligen har berett sig tillträde till patientjournaler. Tingsrätten friar därmed tandläkaren från åtalet för dataintrång.

– Att jag frikändes är en stor lättnad även om skadan redan är skedd. Hela den här processen har tagit hårt på mig och min familj, så hårt att vi kände oss tvungna att flytta från Blekinge.

Peter Lilja. Foto: Region Blekinge

Regiondirektör Peter Lilja meddelar i en skriftlig kommentar att Region Blekinge inte har någon synpunkt på tingsrättens beslut, och inte finner något skäl att ifrågasätta tingsrättens prövning. Efter domen har även käkkirurgen varit i kontakt med Peter Lilja med begäran om en formell ursäkt och för att omförhandla överenskommelsen om att avsluta sin anställning, men fick i januari ett skriftligt besked att detta nekas.

– Denna process hade inte något samband med det som tidigare lett till att en överenskommelse ingicks med käkkirurgen, anser Peter Lilja.

När tingsrätten nu friade käkkirurgen och varken ni eller kammaråklagaren har överklagat domen – kan inte tandläkaren förvänta sig en formell ursäkt?

– Polisanmälan gjordes för att utesluta att ett brott begåtts. Jag har förståelse för den enskilda individens upplevelse av en polisanmälan, men utifrån den information jag har fått anser jag fortfarande att Region Blekinge har agerat korrekt i samband med polisanmälan, förklarar Peter Lilja.

Region Blekinges dåvarande tandvårdsdirektör har tidigare avböjt att kommentera åtalet mot käkkirurgen och hänvisat till regiondirektör Peter Lilja.

Upptäck mer