Annons

Annons

Nyheter 2023-05-16

Kan bakterier ge bättre munhälsa?

Amina Basic, forskare vid Göteborgs universitet får 100 000 kronor för att ta reda på om parodontal status förbättras när orala bakterier förvandlar nitrat i maten till nitrit. Foto: Malin Arnesson

Förbättras parodontal status när orala bakterier förvandlar nitrat i maten till nitrit? Nu ska Amina Basic, lektor vid Göteborgs universitet, försöka svara på frågan.

Amina Basic

TITEL: Universitetslektor och övertandläkare i parodontologi.

JOBB: Lektor vid avdelningen för oral mikrobiologi och immunologi, Göteborgs universitet samt parodontolog vid specialistkliniken för parodontologi, Västra Götalandsregionen.

UTBILDNING: Tandläkarexamen, Göteborg 2011. Odontologie doktorsexamen, Göteborg 2017. Specialistexamen i parodontologi Göteborg, 2021.

Hon får 100 000 kronor i forskningsanslag från Stiftelsen Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning.

Hur kommer du att använda pengarna?

– Många orala bakterier som vi associerar med hälsa har förmågan att reducera nitrat från kosten till nitrit. Forskning visar till exempel att det har betydelse för blodtrycket. Om nitrit även spelar roll för oral hälsa har i stort sett inte studerats ännu. Pengarna kommer att gå till en studie där bakteriell nitratreduktion undersöks i relation till parodontal status.

Vad handlar din forskning om?

– Jag har mestadels undersökt bakteriella metaboliter och deras interaktion med kroppens celler. Specifika bakterier har inte varit i fokus, utan bakteriernas funktion. Metaboliter är slutprodukter som bildas när bakterier växer och bryter ner näringsämnen. Det har visat sig att många av de bakteriella metaboliter som bildas i tandköttsfickan har en förmåga att påverka kroppsegna celler, i alla fall i in vitro försök. Nu kommer det att bli intressant att titta närmare på nitrit.

Vilka arbetsuppgifter ingår i din tjänst, förutom forskning?

– Jag undervisar inom ämnesområdet oral mikrobiologi. Jag arbetar även kliniskt som parodontolog 25 procent. Utöver detta är jag ansvarig för de prov vi får in från tandläkare för att svara på mikrobiologiska frågeställningar som berör deras kliniska vardag. Det kan röra sig om utredningar av symtom från slemhinna och tunga, antibiotikaresistens vid djupa infektioner eller mängden bakterier som är associerade med karies eller parodontit. Vi undersöker även vattenprover från unitar.
Janet Suslick

Upptäck mer