Annons

Annons

Kåren på väg mot balans

Efterfrågan på tandläkare är fortfarande större än tillgången, men marknaden är på väg mot balans. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

I rapporten har Socialstyrelsen jämfört läget 2011 med tidigare år.
2011 fanns 8 524 tandläkare varav 7 604 arbetade kliniskt. I förhållande till befolkningen har antalet kliniskt verksamma tandläkare minskat med tio procent sedan 1995 och med fyra procent mellan 2006 och 2011.

Fler kvinnor

Medianåldern för tandläkare var 52 år 2011. Andelen 65-åringar och äldre ökade från två procent 1995 till sju procent 2011.
Andelen kvinnliga tandläkare har ökat. 2011 utgjorde kvinnorna 53 procent av kåren mot 43 procent 1995. Andelen kvinnor är högre bland yngre tandläkare.

Upptäck mer