Annons

Annons

Karies ökar hos de äldsta

Karies och fyllningar ökar hos de äldsta. Det visar Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa) i sin senaste årsrapport.

Karies och fyllningar minskar bland vuxna i Sverige, utom för de äldsta. Skapas statistik visar att antalet karierade och lagade tandytor (dfs) ligger stabilt på en låg nivå hos 20-åringarna medan den minskar hos 35-åringar, 50-åringar och 65-åringar.
Hos 80- och 95-åringarna ökar däremot dfs. Det hänger bland annat ihop med att de äldsta i ökande grad har egna tänder kvar, och just därför behövs bättre strategier för att motverka karies hos de äldsta.
Läs mer i Skapas årsrapport på www.skapareg.se.
Janet Suslick

Upptäck mer