Annons

Annons

Kartläggning av tandvård skjuts på framtiden

God och jämlik tandvård och munhälsa är arbetsnamnet på en kartläggning som Socialstyrelsen skulle lägga fram i slutet av 2021. Nu har rapporten skjutits fram på obestämd tid.

Socialstyrelsen skulle göra förnyade undersökningar av god och jämlik tandvård och tandhälsa hos vuxna, barn och äldre samt presentera en aktuell bild och analys av nuläget.
– Vi har behövt göra omprioriteringar i publiceringsordningen på grund av mitt arbete med covid-19 och tandvård samt att Socialstyrelsen har flera stora regeringsuppdrag där jag medverkar som odontologiskt sakkunnig, berättar Peter Lundholm, sakkunnig på Socialstyrelsen.
– Frågan om jämlik munhälsa och tandvård är dock fortfarande högst aktuell och finns med i det stora flertalet tandvårdsuppdrag som myndigheten arbetar med.

Upptäck mer