Annons

Annons

Konkurrensverket utreder referenspriser

Konkurrensverket ska utreda om referensprissystemet missgynnar priskonkurrens i tandvården.

De statligt satta referenspriserna har tidigare fått kritik av Riksrevisionen som anser att de missgynnar priskonkurrens och driver på kostnadsutvecklingen inom tandvården.
Konkurrensverket skriver på sin webbplats att det finns anledning att granska systemet närmare och fundera över hur det skulle kunna förändras för att inte hämma konkurrensen.
Tandvårdsstödet är ett av fyra fokusområden som Konkurrensverket ska utreda på uppdrag av regeringen. Resultatet ska redovisas senast 31 december 2013.
Läs mer och lämna synpunkter på Konkurrensverkets webbplats.

Upptäck mer