Mindre tandvård till högre pris efter pandemin

Under år 2022 utfördes fem procent mindre tandvård än under år 2019. Under samma period har priset för tandvård stigit mer än referenspriserna. Det visar en ny rapport från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Nyheter

Ökad information ska stärka patienterna gentemot tandvården

Regeringen har gett TLV i uppdrag att genomföra en informationsinsats för att öka tandvårdspatienters kunskap om bland annat tandvårdens referenspriser och vårdgivarnas prissättning.

Nyheter

Priset för tandvård ökar

Under förra året betalade tre av fyra patienter mer för sin tandvård än referenspriset som beslutats av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Det framgår av en ny rapport.

Nyheter

Ny utredning av tandvårdssystemet

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att titta på hur tandvårdssystemet kan bli mer jämlikt.

Nyheter

Tandvårdens priser följer referenspriserna

Tandvårdspriserna har ökat snabbare än den allmänna prisnivån men inte snabbare än referenspriserna.

Nyheter

Konkurrensverket utreder referenspriser

Konkurrensverket ska utreda om referensprissystemet missgynnar priskonkurrens i tandvården.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons