Annons

Annons

Kritik efter strul med remisser

En tandvårdsrädd patient hade besvär med en visdomstand och skulle remitteras till käkkirurg, men remissen kom aldrig iväg. Vårdgivaren behöver se över rutinerna för remisshantering, anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Patientens visdomstand och den intilliggande tanden behövde opereras bort. Eftersom patienten var tandvårdsrädd skulle det ske under narkos. Tandläkaren skulle skicka en remiss till käkkirurgin, men glömde bort att göra det.
Först några månader senare, när ­patientens make kontaktade specialist­kliniken, uppdagades det att käk­kirur­gin aldrig hade fått någon remiss. Folktandvårdskliniken kontaktades och där upptäcktes att tandläkaren hade glömt att skicka remissen.
Vården försenades
Remissen kom iväg, men avslogs av käkkirurgin några dagar senare. Det noterades i patientens journal, men lämnades utan åtgärd och patienten informerades aldrig. Patientens make tog kontakt med käk­kirurgin på nytt ytterligare ett par månader senare och fick veta det då.
Drygt sex månader efter att den första remissen skulle ha skickats, utfärdades en remiss till omvårdnadstandvården.
I sitt beslut skriver IVO:
”IVO anser att [tandläkaren] brustit i remisshanteringen både avseende utfärdande av remiss och mottagande av remissvar, vilket ledde till en fördröjning av handläggningen.”
IVO uppmanar nu vårdgivaren, Folktandvården Västmanland, att se över rutinerna för remisshantering och säkerställa att de anställda följer rutinerna.
Ingen enskild händelse
Strul med remisser är ingen enskild händelse. Under hösten har IVO också tagit emot en lex Maria-anmälan från Folktandvården Sörmland efter brister i remisshanteringen.
En röntgenutredning utförd på specialistkliniken ledde till misstanke om myelom, och tandläkaren rekommenderades att erbjuda patienten remiss för vidare utredning hos specialist.
Det skickades aldrig någon remiss, vilket innebar att både diagnos och behandling blev försenade.

Upptäck mer