Annons

Annons

Kvinnornas dominans ökar

Vid senaste intaget till landets tandläkarutbildningar var hela sju av tio studenter kvinnor, visar Tandläkartidningens genomgång.

Kvinnorna blir stadigt allt fler inom tandläkaryrket. Vid senaste intagningen till de svenska tandläkarutbildningarna nådde andelen kvinnor en toppnotering på 68 procent.
Siffrorna skiljer sig en del åt mellan de olika utbildningsorterna. I Göteborg var andelen kvinnor 72 procent, i Umeå drygt 70. I såväl Malmö som Stockholm var andelen 65 procent. Det visar högskolornas egen statistik.
Men Sverige har inte störst andel kvinnor på tandläkarutbildningarna. Både Danmark som Norge slår oss, med hela 74 respektive 73 procent kvinnor vid senaste antagningen.

Tagit över på “prestigeutbildningar”

Det är dock inte bara bland tandläkarna som kvinnorna är i klar majoritet.
Siffror från Saco visar att kvinnorna tagit över på många akademiska ”prestigeutbildningar”. Bland veterinärer är andelen kvinnor nu 87 procent. Även på till exempel agronom-, jurist- och arkitektutbildningarna är kvinnorna i betydande majoritet (se grafik nedan). Lite jämnare väger det bland läkarstudenter där kvinnorna i dag utgör 56 procent.
Enligt Saco finns en tendens att män som väljer akademiska yrken i högre grad än kvinnor satsar 
på yrken som ger hög lön. Medan kvinnor tenderar att välja yrken med sämre löner, exempelvis i vård, skola och omsorg.
Finns det då en risk att den kvinnliga dominansen leder till sämre löneutveckling?
Nej, fackförbundet Tjänstetandläkarna, vilkas medlemskår till 67 procent består av kvinnliga tandläkare, känner ingen oro:
– Vi ser inte att den ökande andelen kvinnliga medlemmar har lett till det, säger ombudsman Susanna Magnusson.

Upptäck mer