Årets Forssbergspris till Stefan Lundgren

Årets Forssbergspris till Stefan Lundgren

Käkkirurgen och implantatexperten Stefan Lundgren tilldelas årets Forssbergspris av Svenska Tandläkare-Sällskapet. Med specialistkunskap, snöskoter och kokkaffe har han bidragit till att sprida kunskapen om rekonstruktiv implantatkirurgi både inom och utom landets gränser.

Riksstämman

Många vill bli tandläkare

Många vill bli tandläkare

Drygt 800 personer har sökt in på universitetet i vår med tandläkarutbildningen som förstahandsval.

Nyheter

Terminstart i coronatider

Terminstart i coronatider

Nästa vecka börjar höstterminen för landets tandläkarstuderande. Stora delar av den teoretiska undervisningen fortsätter digitalt, men klinikförberedande undervisning, kliniska moment och examinationer sker främst på skolorna.

Covid-19

Corona sätter stopp för KI:s alternativa urval

Corona sätter stopp för KI:s alternativa urval

Karolinska institutet (KI) har ställt in det alternativa urvalet till tandläkarprogrammet inför höstterminen 2020. Istället kommer 66 procent av höstens nya studenter att tas in på betyg och 34 procent via högskoleprovet.

Nyheter

Tandläkarutbildningarna lockar ännu fler

Tandläkarutbildningarna lockar ännu fler

Fler studenter söker till tandläkarutbildningarna i höst än förra året. Mest ökar trycket i Göteborg. Drygt 19 procent fler söker där jämfört med 2019, och antalet som söker dit i första hand ökar med 31 procent.

Nyheter

De utvalda börjar läsa till tandläkare i vår

De utvalda börjar läsa till tandläkare i vår

175 personer har kommit in på tandläkarutbildningarna i Umeå och Göteborg i vår. Det är lite lättare att antas på våren än på hösten.

Nyheter

Snart terminsstart för blivande tandläkare

Snart terminsstart för blivande tandläkare

Natalie Minarji räknar dagarna. Hon har kommit in som reserv på Karolinska institutets tandläkarutbildning. Uppropet är 26 augusti.

Nyheter

Lättare att antas på tandläkarutbildning

Lättare att antas på tandläkarutbildning

I dag får studenterna med reservplatser besked om de kommer in på tandläkarutbildningen i höst. Alla kommer inte att jubla, men det står nu klart att det har blivit lite lättare att komma in på högskoleprovsresultat i höst jämfört med tidigare år.

Nyheter

Kan bli lättare att antas till tandläkarutbildning

Kan bli lättare att antas till tandläkarutbildning

Det verkar bli lite lättare att komma in på tandläkarutbildningen i höst jämfört med tidigare år. Redan vid första antagningen har studenter som ”bara” har 20,62 i betyg eller 1,4 på högskoleprovet kommit in.

Nyheter

Toppbetyg behövs inte till tandläkarutbildningen

Toppbetyg behövs inte till tandläkarutbildningen

Att komma in på tandläkarprogrammet kräver inte toppbetyg. De som har sökt in i höst med hjälp av högskoleprovet behöver ”bara” mellan 1,4 och 1,5 – jämfört med maxpoängen 2,0.

Nyheter

Nya tandläkare mest nöjda med Malmös utbildning

Nya tandläkare mest nöjda med Malmös utbildning

Nya tandläkare utbildade i Malmö är nöjdare med sin utbildning än kollegor utbildade i Göteborg, Stockholm och Umeå.

Nyheter

Sverige utbildar för få tandläkare

Antalet tandläkare som examineras i Sverige täcker långt ifrån rekryteringsbehovet. Det visar nya siffror från UKÄ.

Nyheter

Fortsatt högt söktryck på tandläkarutbildningen

Det var i stort sett lika många som sökte till höstterminens tandläkarutbildningar i år som förra året.

Nyheter

Efter kritiken – KI ändrar praxis vid antagning

Efter kritiken – KI ändrar praxis vid antagning

Karolinska institutet ändrar tillvägagångssättet för antagning till tandläkarutbildningen via alternativt urval.

Nyheter

Tandläkarstudenter lär sig för lite om strålskydd

Tandläkarstudenter lär sig för lite om strålskydd

Både tandläkare och läkare får för lite kunskap om strålskydd under grundutbildningarna. Det visar en studie från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Nyheter

Högst betyg krävs på KI

Högst betyg krävs på KI

För den som vill läsa till tandläkare var det inför höstterminen svårast att komma in på utbildningen på Karolinska institutet i Huddinge.

Nyheter

Kvinnornas dominans ökar

Vid senaste intaget till landets tandläkarutbildningar var hela sju av tio studenter kvinnor, visar Tandläkartidningens genomgång.

Nyheter

Nya tandläkare missnöjda med delar av sin utbildning

Nya tandläkare missnöjda med delar av sin utbildning

Många nya tandläkare är missnöjda med undervisningen de fick i ledarskap, teamtandvård, tandvårdsstödet och praktikadministration.

Nyheter

Högt söktryck på tandläkarutbildningar

Antalet ansökningar till tandläkarutbildningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö har ökat med 11 procent i år.

Nyheter

Tandläkaren med tre legitimationer

Tandläkaren med tre legitimationer

Tre tandläkarutbildningar i tre länder – slå det den som kan!

Reportaget

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons