Annons

Annons

Låg förekomst av aggressiv parodontit i Europa

I Europa drabbas endast en av tusen av det som tidigare kallades aggressiv parodontit, vilket är lägst förekomst i världen. Men med undantag för studierna från Europa är data från övriga kontinenter relativt heterogena, vilket försvårar tolkningen.

Förekomsten av det som tidigare kallades för aggressiv parodontit varierar ganska mycket mellan kontinenterna. Det kan forskare från Marocko visa i en metaanalys av samtliga relevanta studier fram till mars 2018.
Lite dålig tajming är det dock för artikeln med tanke på att en ny klassificering publicerades i juni 2018 där diagnosen aggressiv parodontit inte längre existerar.

Hög progressionshastighet

Författarna klargör dock vad de menar med aggressiv parodontit: En parodontit som sätter in tidigt i livet med en relativt hög progressionshastighet, med ett distinkt mönster av förlust av parodontalt fäste och benförlust med allvarliga lesioner runt första molarer och incisiver samt en avsaknad av systemisk sjukdom som påverkar patientens infektionssvar.
Totalt inkluderades 33 vetenskapliga artiklar som tillsammans visade en global prevalens på 1,6 procent. När forskarna tittade på olika världsdelar toppade Afrika med en prevalens på 4,2 procent följt av Sydamerika på 4,0 procent.

Hög prevalens i Marocko

Den samlade prevalensen i Asien anges till 1,2 procent medan Nordamerika visar en förekomst hos 0,8 procent av befolkningen. Lägst förekomst har befolkningen i Europa där endast 0,1 procent av populationen är drabbad.
De marockanska forskarna gör också en specialstudie av Marocko som uppvisar en prevalens på hela 5,6 procent.
Forskarna konstaterar att definitionen av tillståndet varierar i de olika studierna som också uppvisar en ganska hög grad av heterogenitet inom de olika geografiskt avgränsade områdena, med undantag för studierna från Marocko och Europa.

Upptäck mer