Annons

Annons

Långa köer till tandvård med narkos

Över tvåtusen patienter som behöver tandvård under narkos har fått vänta under pandemin. Detta eftersom narkosresurs­erna har behövts i intensivvården. Det visar Tandläkartidningens frågor till drygt hälften av landets regioner.

Under pandemin har tandvården haft begränsad tillgång till narkostider. Det innebär att till exempel kirurgiska ingrepp och behandling av patienter med svår tandvårdsrädsla har fått vänta. Läget har dock varit olika i regionerna; hos vissa har man periodvis inte haft några tider alls, medan andra har kunnat arbeta nästan som vanligt. Konsekvensen är dock att tusentals patienter har fått vänta på vård.
Inom Folktandvården Väst­ra Götaland har man sedan mars år 2020 haft ungefär 1 700 färre narkosbehandlingar än planerat på grund av inställda pass på sjukhusen. Endast de mest akuta patienterna har behandlats, vilket har ökat kötiderna till narkos för käkkirurgi, sjukhustandvård samt pedodonti.

Åsa Leonhardt

Åsa Leonhardt


– Många patienter har nu fått vänta ytterligare tid i sina köer. Vi arbetar aktivt med att prioritera i väntelistor så att de bäst behövande och högst prioriterade patienterna ska få vård. Vi ser kontinuerligt över var vi kan få narkosresurser i regionen och flyttar patienter för att ta tillvara alla tillfällen, svarar Åsa Leonhardt som är tandvårdschef för specialisttandvård, forskning och utbildning inom Folktandvården Västra Götaland.
Flera regioner vittnar om begränsad kapacitet för tandvård under narkos sedan pandemin bröt ut, från en femtedel till hälften av den normala. För några har det tidvis inte funnits några narkosresurser alls.

Begränsat till högprioriterade grupper

Två åtgärder återkommer för att man ändå ska kunna hjälpa patienterna: att försöka med andra behandlingsformer som lustgas och oral sedering, och att prioritera ytterligare.
I Region Kronoberg har man till exempel begränsat sig till högprioriterade grupper som barn och personer med funktionsnedsättning. Vuxna som ”bara” är tandvårdsrädda har de mycket liten möjlighet att behandla i narkos.

Tandvårdsrädda får vänta

I Region Jönköpings län har ungefär 160 narkosbehandlingar skjutits upp bara inom pedo­dontin, och 70 patienter står nu i kö. Det handlar om barn som inte klarar behandling i ­vaket tillstånd, trots inskolning hos allmäntandvård och/eller specialist­tandvård.
Inom käk­kirurgin i regionen har framför allt patienter inom ortognatkirurgin fått vänta länge på operation, och då fått behålla sina fasta apparaturer med de risker som det innebär. Avdelningen för orofacial medicin har prioriterat de patienter som har störst behandlingsbehov, vilket innebär att vuxna patienter med tandvårdsrädsla utan symtom får vänta.

Carl Sterwin

Carl Sterwin


– Många patienter har fått vård med hjälp av andra sederingsformer och det har fungerat bra, men inte för alla. En del patienter har fått akuta besvär med till exempel tandvärk och har i första hand då hänvisats till remittenten för akut åtgärd, säger Carl Sterwin, verksamhetschef vid käkkirurgiska kliniken, Folktandvården Region Jönköpings län.
I region Uppsala berättar företrädare för både orofacial medicin och pedodonti att deras redan begränsade tillgång till narkos har minskat drastiskt när resurserna omfördelats till intensivvård av covid-19-sjuka.
Roxana Sarmadi

Roxana Sarmadi


– I dag har vi 65 patienter som står i kö för narkossanering. Av dem har 25 tyvärr väntat i två år eller mer. Vi hoppas att vi ska komma igång med våra narkosbehandlingar så att vi kan erbjuda tider till våra patienter efter sommaren, säger Roxana Sarmadi, övertandläkare och specialist i pedodonti.
Claes Virdeborn, odontologisk sakkunnig i Region ­Skåne, berättar att tandvård under narkos hos dem minskade med 60 procent under perioden sista mars 2020 till och med april 2021. Framför allt på grund av att den pausades under våren och hösten 2020 i och med pandemins första och andra våg.
Claes Virdeborn

Claes Virdeborn


Väntetiderna har ökat från sex månader till upp till tolv månader, och i vissa fall mer än så.
– Nu är vi i gång igen, och har även kompensatoriska pass på vissa sjukhus. Vi på regionen behöver se till att vården finns tillgänglig och har bland annat en dialog med regionala chefs­läkare. Förhoppningen är att vi nu kan korta köerna.
Flera regioner ser fram emot att komma upp i normal kapacitet under hösten och kunna beta av köerna.
En region står ut i Tandläkartidningens kartläggning. I Region Stockholm har man ingen vårdskuld inom narkosverksamheten. Detta eftersom tandvård under narkos levereras av en privat vårdgivare som inte är ansluten till regionens sjukvård. Man har därmed kunnat genomföra den mesta av tandvården under narkos, men med vissa begränsningar ur smittskyddssynpunkt, till exempel antal patienter som sövts per dag, och omprioritering av riskgrupper.

Upptäck mer