Annons

Annons

Många förslag till Veronica Palm

Regeringens tandvårdsutredare Veronica Palm mötte en engagerad publik när hon på årets odontologiska riksstämma i Göteborg berättade om det pågående utredningsarbetet.

Veronica Palm


Veronica Palm och Martin Färnsten presenterade inför en stor publik på riksstämman det pågående arbetet med utredningen ”Ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa”.
Utredningen blir klar 2020 och ska ge förslag på hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt, förutsägbart och jämlikt.
– De skarpa förslagen som vi lämnar ska rymmas inom ramarna för resurserna som finns till tandvården, men det hindrar inte att vi gör kostnadsberäkningar på förändringar som kan komma i framtiden, sade Martin Färnsten, huvudsekreterare i utredningen om jämlik tandhälsa.
”Elefanten i rummet” är frågan om tandvård ska erbjudas till hälso- och sjukvårdstaxan, sade han.

Martin Färnsten


– Ytterst är det en fråga om politisk vilja.
Just nu åker utredarna ut och besöker samtliga sjukvårdsregioner i landet.
– Besöken är enormt givande. Det ser väldigt olika ut i landet, konstaterade ­Veronica Palm.
Nästa steg är att fundera över möjliga lösningar.
Många förslag
Många i publiken tog chansen att framföra förslag, till exempel:
* Ta bort prisregleringen inom barntandvården.
* Ge resurser till kommunerna för att stärka kompetensen hos personal som kan hjälpa de äldre sköta sin munhälsa.
* Se över landstingens ersättningssystem så att grupper med stora tandvårdsbehov får mer jämlika villkor.
* Ta bort subventionen av tandvården till de unga vuxna och satsa pengarna på de äldre.
* Främja förebyggande insatser på andra arenor än på tandvårdskliniker.
* Hitta strategier för att få ut kompetent personal till glesbygden.
* Ge äldre rätt till nödvändig tandvård tidigare.
* Subventionera vård hos tandläkare för patienter med långvarig smärta.

Upptäck mer