Annons

Annons

Mellanrumsborste förbättrar tandhälsan mer än eltandborste

En tysk sammanställning av data från upprepade populationsstudier visar att både eltandborstar och mellanrumsborstar har förbättrat tandhälsan i landet, men att användning av mellanrumsborstar gav den mest uttalade effekten.

Tandhälsan har förbättrats avsevärt under de senaste decennierna både i Sverige och i Tyskland. Några tyska forskare ville undersöka vilken roll eltandborstar och mellanrumsborstar har spelat i den utvecklingen. Till sin hjälp tog de det tyska tandläkarinstitutets återkommande tvärsnittsstudier av befolkningens tandhälsa. De använde data från studierna DSM III från 1997, DSM IV från 2005 samt DSM V från 2014. De består alla av ett slumpvis urval av medborgare från 90 tyska städer och omfattar sammanlagt knappt 6 000 personer.
Mellan 1997 och 2014 ökade användandet av eltandborste hos vuxna i arbetsför ålder från 14 till 48 procent och hos äldre från 5 till 33 procent. Under samma tid ökade användandet av mellanrumsborstar hos vuxna i arbetsför ålder från 30 procent till 62 procent och hos äldre från 8 till 49 procent.

Eltandborste och mellanrumsborste

Studien visar att den ökade användningen av eltandborstar och mellanrumsborstar kan förklara en signifikant del av förbättringen i tandhälsa under dessa 17 år. Generellt var effekten större för användning av mellanrumsborste jämfört med eltandborste och forskarna såg även en större effekt hos de äldre jämfört med de vuxna i arbetsför ålder. Framför allt resulterade ett ökat användande av dessa hjälpmedel i ett ökat antal tänder hos de äldre.
Forskarnas slutsats är därför att studien ger ytterligare evidens för att rekommendera både eltandborste och mellanrumsborste till allmänheten.

Upptäck mer