Annons

Annons

Menscykel påverkar smärtupplevelsen

Tandläkare bör anpassa insättning av fast tandställning på kvinnor efter deras menstruationscykel. Det hävdar kinesiska forskare i en studie.

Tandläkare bör anpassa insättning av fast tandställning på kvinnor efter deras menstruationscykel. Det hävdar kinesiska forskare i en studie. 
Kvinnans menstruationscykel är uppdelad i två distinkta faser – follikelfasen och lutealfasen. Follikelfasen inleds med menstruationens första dag och varar sedan 10–14 dagar tills ägglossningen sker och menstruationscykeln går in i lutealfasen, som varar 12–16 dagar. Ett antal hormoner varierar ganska kraftigt i koncentration i kvinnans kropp under processen och förutom den primära funktionen att förbereda för ägget i livmodern så påverkar hormonförändringarna även smärtupplevelsen.
Nu har kinesiska forskare undersökt hur menscykelns faser påverkar smärtupplevelsen i samband med montering av en fast tandställning med brackets och båge.
Totalt omfattar studien 76 unga vuxna kvinnor (medelålder cirka 26 år). Forskarna delade in dem i två grupper beroende på var i menstruationscykeln kvinnorna befann sig, antingen i follikelfas eller lutealfas. Sedan fick de gradera smärtan på en 100 mm VAS-skala under de första tre dagarna efter montering av stålbågen.
Forskarna kan visa att smärtan upplevdes signifikant starkare i lutealfasen och att smärtan generellt var kraftigast under de två första dagarna för att sedan minska dag tre.
Övriga faktorer som påverkade upplevelsen av smärtan var oral hälsorelaterad livskvalitet, utbildningsnivå samt ångest och oro.
Forskarna föreslår att tandläkare bör se till att behandlingen på kvinnliga patienter inleds under follikelfasen i menstruationscykeln för att minska den upplevda smärtan.
 
 

Upptäck mer