Annons

Annons

Mentorer och fortbildning i årets motioner

Utveckla ett mentorprogram för invandrade tandläkare och utred dokumenterad fortbildning för tandläkare. Det är innehållet i de två motioner som kommer att behandlas på Tandläkarförbundets förbundsmöte i december.

Motionen om ett mentorprogram kommer från Erik Baecklund, ordförande och medlem i NordÖstra TEV.
Han föreslår att programmet utvecklas för att stödja nya, utbildade och invandrade tandläkare. Det ska vara ett stöd på samma sätt som studerandeföreningens mentorprogram. Han påpekar att mentorprogrammet inte innebär någon belastning utan en investering för förbundet.
För att programmet ska fungera behöver tandläkarna få praktikplatser där tandläkare inom både offentlig och privat tandvård medverkar.

Vill utreda dokumenterad fortbildning

Ordförandena i de tre kursnämnderna, Birgitta Petersen, Västra regionens kursnämnd, Olle Forsman, NordÖstra kursnämnden, och Margrethe P Toremalm, Södra regionens kursnämnd, påpekar i sin motion att kursnämnderna och efterutbildningsrådet sedan några år har diskuterat en dokumenterad/obligatorisk fortbildning för tandläkare.
De konstaterar att flera länder i Europa har krav på någon form av fortbildning. Inom EU har man just moderniserat yrkeskvalifikationsdirektivet, där man betonar att det finns behov av fortbildning för dem som har legitimationsyrken.
Motionärerna yrkar att arbetet med att utreda och implementera dokumenterad fortbildning startas under 2015, att arbetet drivs av kursnämnderna i samarbete med efterutbildningsrådet, och att kostnaden för arbetet bärs av kursnämnderna gemensamt.

Upptäck mer