Annons

Annons

Mer aerosoler vid pulpektomi än vid pulpotomi

Pulpektomi leder till större spridning av aerosoler än pulpotomi och icke-kirurgisk rotkanalbehandling, visar studie.

Mängden aerosoler vid rotbehandling utvärderades genom att placera öppna bakterierodlingsplattor i behandlingsrummet, och efter en inkubationstid mäta hur många bakteriekolonier som bildades. Pulpektomi ledde till större spridning av aerosoler än pulpotomi och icke-kirurgisk rotkanalbehandling. De två senare visade ingen skillnad gentemot varandra. Som väntat bildades fler kolonier på plattor nära (0,5 meter) patientens mun, än längre bort (2 meter). Riktning spelade mindre roll än avstånd, samma antal kolonier bildas på plattor diagonalt som direkt framför patientens mun.
Metoden som användes, ”passive air sampling technique”, används ofta inom tandvården för denna typ av studier. En nackdel är dock att den inte tillämpas på ett standardiserat sätt, vilket gör det svårt att göra jämförelser mellan studier. Till exempel används olika plattor, de hålls öppna olika tider och inkuberas olika länge.
En intressant sidoobservation är att inga kolonier bildades i plattor som ställdes i behandlingsrummet när det inte användes, vilket antydde bra luftrening, eventuellt på grund av HEPA-filter.

Upptäck mer