Annons

Annons

Nu inspekteras smittriskerna i tandvården

Arbetsmiljöverket har identifierat tandvården som en bransch med högre risk att smittas av covid-19. Myndigheten gör nu därför en riktad tillsyn för att se hur arbetsgivarna hanterar risken.

Just nu driver Arbetsmiljöverket ett projekt för att titta på hur arbetsgivare i särskilt utsatta branscher hanterar risken för covid-19-smitta. 2000 inspektioner ska göras innan sommaren, bland annat inom tandvården.
– En ny rapport visade att tandläkare, liksom andra grupper som träffar många människor i sitt arbete, har högre risk att smittas än de som har färre kontakter med andra människor på jobbet, säger Elin Löfström Engdahl, projektledare vid Arbetsmiljöverket.
Hon poängterar att tandvården är vana att hantera smittrisker, men att pandemin har givit helt nya förutsättningar för alla.
– Det handlar, förutom det kliniska arbetet, även om hur man har ordnat det i väntrum, reception och personalutrymme.

Digital tillsyn

Vid tillsynen, som sker digitalt, kommer man att titta på att man har riskbedömt olika moment på arbetsplatsen och vidtagit åtgärder, att man har en plan för hur man hanterar personal i riskgrupp, och att man har en fungerande rutin för tillbud. Elin Löfström Engdahl tar aerosolgenererande moment som något där man kan behöva ha förstärkta smittskyddsrutiner.
De arbetsplatser som ska inspekteras får brev om detta. Inspektionen görs sedan via telefon eller video för att inte arbetsmiljöinspektörerna ska bidra till ökad smittrisk.
– Kom ihåg att det smittar mellan kollegor, och fundera på om man kan ha till exempel personalmöten på distans som över telefon eller som ett videomöte.
Ett tiotal branscher ska inspekteras innan sommaren, till exempel restauranger med hämtmat, städföretag, fastighetsskötare, skolor, slakterier, butiker för byggvaror och inredning och statens servicekontor.

Upptäck mer