Annons

Annons

Ny guide till säkrare specialisttandvård

"Min guide till säker vård" är en ny bok för patienter som har återkommande kontakt med vården.

Guiden ska vara ett stöd för patienten i kontakten med vården. Tanken är att patientsäkerheten ökar och patientens roll stärks med en bok som gör det lättare för patienten att vara delaktig.
SocialstyreIsen har tagit fram boken på uppdrag av regeringen. Sveriges Tandläkarförbund har medverkat.
Förebilden är en dansk patienthandbok: ”Patientens bog – En guide til et sikkert patientforløb”.
Under hösten sprids ”Min guide till säker vård” till vårdgivare inom specialisttandvården samt övriga hälso- och sjukvården. Personalen ska se till att patienter får boken.
Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.

Upptäck mer