Protetiker är tandläkar­yrkets ingenjörer

Vill du ha ett varierande jobb som bjuder på utmaningar? I så fall ­kanske det passar dig att bli specialist i oral protetik. Inget fall är det andra likt, säger Zahra Athab Abduljabbar, protetiker i Södermanland.

Tandvårdens specialister

Specialistbehörighet – en patientsäkerhetsfråga

"Det är viktigt att patienterna kan känna förtroende och tillit till att den behandlare som de möter verkligen innehar de kompetenser som anges och förespeglas." Det skriver Monica Palmö, ordförande för Nationella specialistchefsnätverket inom folktandvården i Sveriges regioner, apropå att tandläkare som saknar specialistbehörighet marknadsför sig som om de har detta.

Debatt

Centrum för sällsynta patienter fyller 25

Mun-H-Center, ett nationellt orofacialt kunskapscentrum för sällsynta hälsotillstånd, har fyllt 25 år. Sjukhustandläkaren Åsa Mårtensson har arbetat på centret sedan verksamheten startades 1995.

Nyheter

Systrarna startade specialistklinik

Med varsin specialistutbildning inom ortodonti och med en gemensam ambition har systrarna Atousa Wikström och Anahita Ehrenblad förverkligat sin ungdomsdröm: att öppna en klinik tillsammans.

Nyheter

LOV – valfrihet eller ojämlikhet?

Värmland och Östergötland står näst på tur när allt fler ­regioner väljer att öppna tandreglering för privat konkurrens med LOV‑system. Kritik finns mot sättet att organisera valfrihets­systemen och att det finns skillnader mellan olika vårdgivare.

Jämlik tandvård

Tandläkarbristen ger ökat tryck på specialister

Bristen på allmäntandläkare tillsammans med ett stort generationsskifte märks tydligt inom specialisttandvården. Antalet remisser ökar, och specialisterna ser ett allt större behov av konsultationer och utbildningsinsatser.

Nyheter

Så kan Ellen klara tandläkarbesöket

Hos Folktandvårdens pedodontiavdelning på specialist­tandvården i Örebro får varje patient ett ­personligt ­upplägg, noga uttänkt där allt handlar om att vinna förtroende. En av dem är femåriga ­Ellen, som har autism.

Nyheter

Ny digital metod för styrd bentillväxt

I ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Halmstad och Specialisttandvården i Region Halland utvecklas just nu en innovation inom området styrd bentillväxt.

Käkkirurgi

Hon blir ny tandvårdschef

Åsa Leonhardt blir i vår ny tandvårdschef för specialisttandvården, forskning och utbildning inom Folktandvården Västra Götaland.

Nyheter

Nytt tandvårdshus i Skövde

Ett nytt centrum för specialisttandvården ska byggas i Skövde. Det har regionstyrelsen i Västra Götaland beslutat.

Nyheter

Specialiteter flyttas till Socialstyrelsen

Tandläkarnas specialiteter regleras från och med den 23 juli i Socialstyrelsens författningssamling.

Nyheter

Män i majoritet bland specialisterna

Kvinnorna dominerar tandläkarkåren, men bland specialisterna 
är männen fortfarande 
i majoritet.

Nyheter

Ny guide till säkrare specialisttandvård

"Min guide till säker vård" är en ny bok för patienter som har återkommande kontakt med vården.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons