Annons

Annons

Ny ordförande för Sveriges folktandvårdsförening

Nu har Sveriges folktandvårdsförening fått en ny ordförande. Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör i Region Uppsala, tar över efter Bent Petersen, som lämnar posten efter fem år.

– Jag kommer att vara en stolt företrädare för Folktandvården i olika nationella sammanhang och det ser jag fram emot. Vi är också mitt inne i ett gemensamt nationellt utvecklingsarbete runt vår roll som folkhälsoaktör och jag hopas där att vi ska kunna hitta vägar för ett närmare samarbete med hälso- och sjukvården. Den fortsatta utvecklingen av Frisktandvården är också en fråga som är jätteviktig för mig att arbeta vidare med, säger Gunilla Swanholm.
Hon ser att föreningens utmaningar är de stora bemanningsproblem som finns på många ställen i landet.
– Det finns stora förväntningar på oss som vårdgivare – både från våra politiker och från befolkningen – att vi ska ha en god tillgänglighet till vård även utanför våra större städer och det blir svårare och svårare att kunna leva upp till det. Föreningen måste därför fortsätta sitt arbete att på nationell nivå driva frågan om kompetensförsörjning och vi måste också hela tiden arbeta för att hitta effektiva och bra vårdmodeller. I slutändan handlar det om att med bra arbetssätt hålla så många som möjligt så friska som möjligt om vi ska klara vårt uppdrag.
Folktandvårdsföreningen består av de högsta cheferna inom respektive folktandvårdsorganisation i landet och arbetar framför allt med tandvårdsfrågor på nationell nivå.

Upptäck mer