Bättre för patienten med protetiker på plats

Bättre för patienten med protetiker på plats

Folktandvården Västerbotten går vidare med en modell som prövats med specialister som återkom­mande resurs på allmäntandvårdskliniker. Pilotprojekt har gett goda resultat när fokus lagts på handledning och kompetensutveckling.

Metod, klinik & praktik

Så blir reglerna när gränsen för fri tandvård sänks

Så blir reglerna när gränsen för fri tandvård sänks

Den 1 januari 2025 sänks åldersgränsen för avgiftsfri tandvård från 23 år till 19 år. Nu står det klart hur ålderssänkningen ska gå till.

Nyheter

Forskning från Folktandvården i Västra Götaland ökar

Forskning från Folktandvården i Västra Götaland ökar

Forskningen hos medarbetare inom Folktandvården i Västra Götalandsregionen ökade mycket under 2023. Det var främst yngre medarbetare som sökte regionala forskningsstöd.

Nyheter

Oklart vad brutet ST-avtal får kosta – saknas rättspraxis

Oklart vad brutet ST-avtal får kosta – saknas rättspraxis

Hur mycket får det kosta för en ST-tandläkare att hoppa av en uppdragsutbildning hos folktandvården efter löfte om att stanna kvar i flera år? Svaret är att ingen vet, eftersom det ännu inte prövats i domstol.

Nyheter

Så digital är den svenska tandvården

Så digital är den svenska tandvården

Några digitala verktyg är väl inarbetade, medan andra har växt fram fort eller står och trampar i farstun. Tandläkartidningen har kartlagt hur digital den svenska tandvården är.

Tema: Digital tandvård

Folktandvården tappar stort i nöjdhetsmätning

Folktandvården tappar stort i nöjdhetsmätning

Kundernas nöjdhet med tandvården fortsätter att minska. Det visar årets rapport från Svenskt kvalitetsindex. Värst är det för folktandvården som rasar i kundnöjdhetsindex.

Nyheter

”Tydligare uppdelning av tandvårdsmarknaden”

”Tydligare uppdelning av tandvårdsmarknaden”

Stora regionala skillnader i konsumtion och tillgång till tandvård. Det konstaterar Socialstyrelsen i det nationella planeringsstödet för 2024, där man identifierar flera utmaningar för tandvården de kommande åren.

Nyheter

Kartläggning: Ovanligt med gratistandvård inom folktandvården

Kartläggning: Ovanligt med gratistandvård inom folktandvården

Gratis behandlingar av anhöriga och kollegor förekommer sällan inom folktandvården. Det uppger landets folktandvårdsorganisationer i en kartläggning som Tandläkartidningen har gjort.

Nyheter

Folktandvården drabbad av helgens cyberattack

Folktandvården drabbad av helgens cyberattack

Region Uppsala och Region Västerbotten drabbades av helgens cyberattack när it-leverantörens system angreps. När störningarna kan vara åtgärdade är oklart.

Nyheter

Tandläkare behandlar trots indragen legitimation

Tandläkare behandlar trots indragen legitimation

Trots att deras legitimation har dragits in fortsätter flera tandläkare i Sverige att behandla patienter. Det visar uppgifter från Inspektionen för vård- och omsorg (IVO).

Nyheter

Ny rapport: Så har tandläkaryrket förändrats

Ny rapport: Så har tandläkaryrket förändrats

Fler till antalet, fler med utländsk utbildning och ett bredare behandlingspanorama. Men också en tydlig skillnad mellan manliga och kvinnliga tandläkare. En ny sammanställning från Socialstyrelsen visar hur legitimerad tandvårdspersonal och tandläkaryrket har förändrats på 30 år.

Nyheter

Förbundet: Regionerna lever inte upp till tandvårdslagen

Förbundet: Regionerna lever inte upp till tandvårdslagen

Långa väntetider och pressad arbetsmiljö – bilden av en ansträngd tandvård i norra Sverige bekräftas i en enkätundersökning som Sveriges Tandläkarförbund gjort. ”Frågan måste ställas om regionerna lever upp till sin lagstadgade skyldighet”, skriver man i en ny rapport.

Nyheter

De nordliga regionerna satsar stort på riksstämman

De nordliga regionerna satsar stort på riksstämman

Folktandvården i Sveriges fyra nordligaste regioner satsar stort på Odontologisk riksstämma i Umeå. De låter alla medarbetare som vill delta åka dit. Sammanlagt rör det sig om närmare 1100 personer.

Nyheter

Restat Citanest tvingar kliniker att prioritera om

Restat Citanest tvingar kliniker att prioritera om

Ett av tandvårdens vanligaste bedövningsmedel har varit restnoterat sedan i våras och nu börjar den sinande tillgången märkas av. ”Vi vet inte vad som kommer att hända. Ytterst kan det påverka patienten”, säger Annika Rosén, käkkirurg på Eastmaninstitutet.

Nyheter

Chefsjobbet har lärt dem tålamod

Chefsjobbet har lärt dem tålamod

Alla medarbetare är beroende av varandra på en tandvårdsklinik. I detta faktum tar Maral Dabirian och ­Samira Alibegovic avstamp i sitt ledarskap som klinik­chefer för varsin enhet inom folktandvården i Göteborg. De ser dock båda sitt jobb mer som coach och ledare än som chef.

Karriär & porträtt

Höjd ersättning ska locka privata vårdgivare till barntandvård

Höjd ersättning ska locka privata vårdgivare till barntandvård

Region Norrbotten vill vända utvecklingen med allt färre privata vårdgivare som har avtal om barn och unga. En ny modell med extra ersättning för behandlingar med olika typer av tandställningar infördes den 1 juli.

Nyheter

Efter pandemin: stor skillnad mellan privat och offentlig tandvård

Efter pandemin: stor skillnad mellan privat och offentlig tandvård

Tandvården tycks ha återhämtat sig efter pandemin och både pengar och patienter är i stort sett tillbaka. Men det råder stora skillnader mellan privata och offent­liga vårdgivare, visar siffror från Försäkringskassan.

Nyheter

Debatt: Döda inte vår arbetsglädje med dåliga upphandlingar

Debatt: Döda inte vår arbetsglädje med dåliga upphandlingar

Det är dags att regionerna tänker om och skapar upphandlingar som utformas för att passa tandteknikbranschen, skriver Torbjörn Åkesson, ledamot i Sveriges Tandteknikerförbund i en debattartikel.

Debatt

Samarbete löser bemanningen på norra Gotland

Samarbete löser bemanningen på norra Gotland

För att få nyutbildade tandläkare att söka sig till norra Gotland lockar man med en ny form av kombinationstjänst: halva tiden på folktandvårdsklinik och halva tiden på privatpraktik.

Metod, klinik & praktik

Unika siffror: här är tandläkarbristen värst

Unika siffror: här är tandläkarbristen värst

Medan tandläkarna i storstadsområdena slåss om patienterna är ­situationen i norra Sverige den motsatta. Men det är inte bara i norr som tandläkarna lyser med sin frånvaro. Med nya siffror från Försäkrings­kassan kan Tandläkartidningen visa tandläkarkartans vita fläckar.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons