Annons

Annons

Nya CSN-regler för utlandsstudier till sommaren

Från och med den 1 juli får en utlandsstudent lika mycket i studiemedel som den som pluggar i Sverige. Det är en av förändringarna i de nya reglerna för studiestödet.

Regelförändringen är en följd av propositionen Studiemedel i en globaliserad värld som dåvarande regering lämnade in 2013.
Med de nya reglerna blir studiemedelsbeloppet detsamma oavsett vilket land man pluggar i, och inte som idag beräknat på levnadsomkostnaderna i studielandet. För att täcka eventuellt dyrare levnadskostnader för utlandsstudenter införs istället möjligheten att söka ett merkostnadslån.
Det går fortfarande att låna till undervisningsavgiften och det möjliga beloppet för det höjs i de nya reglerna. Inom EU/EES och i Schweiz går det även att söka tilläggslån, precis som i Sverige. Tilläggslånet gäller för personer som är över 25 år och som har haft inkomster över en viss gräns.
Studiemedlen för utlandsstudier kommer med de nya reglerna att betalas ut månadsvis, precis som i Sverige. Den som måste betala en undervisningsavgift i början av terminsstart kan ansöka om att få hela summan utbetalad vid ett tillfälle.
Läs mer om de nya reglerna på CSN:s hemsida.

Upptäck mer