Annons

Annons

Nyheter 2022-09-28

Nya nationella riktlinjerna för tandvård klara

De nya riktlinjerna ger bland annat en vägledning i mötet med patienter.

Foto: Colourbox

Socialstyrelsen har nu publicerat slutversionen av de nya nationella riktlinjerna för tandvård som började gälla redan förra året.

Den version som nu publicerats är en mindre uppdatering av versionen från 2021, som också började gälla redan för ett år sedan, där hänsyn har tagits till synpunkter från olika intressenter. Riktlinjeversionen från 2021 var i sin tur en större omarbetning av riktlinjerna från 2011, och utökades med rekommendationer för två nya grupper: barn samt personer som behöver särskilt stöd. Ett par nya områden har också kommit till: implantatkirurgi och odontologisk radiologi.

Rekommendationerna vänder sig framför allt till beslutsfattare i tandvården som fattar beslut om utbud och resursfördelning.  Men riktlinjerna ger också vägledning i mötet med patienter, och bör ses som en kunskapsbank för aktuell forskning.

Socialstyrelsen lyfter fram fyra viktiga punkter:

  • Det är viktigt att bedöma risker och behandla orsaken till problemen
  • Tandvården är viktig för att förebygga ohälsa
  • Tandvården behöver samverka mer med andra aktörer
  • Munhälsan och tandvården behöver bli mer jämlik

Riktlinjerna ingår i underlaget när Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar vilka åtgärder som ska få statligt tandvårdsstöd.

Under 2022–2023 planerar Socialstyrelsen att börja utvärdera tandvården på nytt. Den senaste utvärderingen gjordes 2013.

Upptäck mer