Annons

Annons

Nya riktlinjer: Uppmärksamma munhälsan vid ätstörning

Munhälsan ska uppmärksammas hos personer med ätstörningar så att de snabbare får hjälp av tandvården. Det menar Socialstyrelsens nya riktlinjer.

Foto: Colourbox

För första gången presenterar Socialstyrelsen nationella riktlinjer för vård vid ätstörningar och där lyfts tandvårdens roll fram särskilt. Myndigheten vill att vårdpersonal uppmärksammar munhälsan hos personer med ätstörningar så att de snabbare kan få hjälp av tandvården vid behov.

Riktlinjerna består av 38 rekommendationer och en del handlar om att vårdpersonal ska få ökad kunskap om vilka negativa effekter ätstörningar kan ha på munhälsan.

Det kan bland annat handla om förhöjd risk för karies, skador på emaljen och muntorrhet på grund av frekventa sura uppstötningar och kräkningar.

Sjukvårdspersonal uppmanas därför att prata med patienten om detta och vilka tandvårdsstöd som finns. I vissa fall kan det innebära att sjukvårdspersonal remitterar patienten till tandvården.

Tandvården kan även behöva avsätta vissa resurser framöver till att ta fram behandlingsplaner till dessa patienter samt ge råd och utbildning om munhälsa.

Enligt Socialstyrelsen lider drygt 200 000 personer i Sverige av någon form av ätstörning i dagsläget.

Upptäck mer