Annons

Annons

Nytt labb ska locka toppforskare till KI

Karolinska institutet bygger "framtidens laboratorium" i Huddinge utanför Stockholm. 2017 står det klart.

”Framtidens labb” består av två våningsplan på sammanlagt 9 000 kvadratmeter i direkt anslutning till tandläkarhögskolan. Nya laboratorier utrustade för spetsforskning byggs för främst tre institutioner: odontologi, laboratoriemedicin och centrum för infektionsmedicin.
– Det här är det absolut bästa laboratorium man kan tänka sig, och det kommer att locka till sig världens mest framstående forskare, säger Mats Trulsson, prefekt vid KI:s institution för odontologi.
Gränserna mellan institutionerna ska bort. Det gynnar samverkan mellan forskare inom odontologi och områden som regenerativ medicin, infektionsmedicin, gastroenterologi, hepatologi och endokrinologi.
Det blir även ökad samverkan mellan institutionerna och tandläkarhögskolans kliniker, vilket ger odontologer helt nya möjligheter, berättar han.
– Det är en framgångsfaktor att jobba nära framstående forskare inom andra ämnesområden.
Seminarierum och speciallaboratorier ligger i anslutning till KI:s kliniker. Det kommer att främja möten mellan studenter och forskare, till exempel i samband med examensarbeten.
– Studenter som är forskningsintresserade får bättre möjligheter att vara med i framtidens forskningsprojekt, säger Mats Trulsson.
Det formella beslutet om att labbet ska byggas fattas framåt sommaren. Samtidigt projekteras ett helt nytt hus på uppåt 15 000 kvadratmeter framför Karolinska universitetssjukhus i Huddinge, som ligger alldeles i närheten av tandläkarhögskolan.
– Nu bygger Karolinska institutet mer än man gjort sedan 1940-talet, säger Mats Trulsson.
Förutom utbyggnaden i Huddinge pågår stora byggprojekt även i Solna.

Upptäck mer