Annons

Annons

Nytt vapen mot fuskare

Med hjälp av ett nytt it-system granskar Försäkringskassan alla patientbesök i tandvården natten efter de har skett. Systemet vaskar fram patientbesök med hög risk för felaktiga utbetalningar av tandvårdsstöd och gör det möjligt att begära underlag för efterhandskontroll redan dagen därpå.

På Försäkringskassan ser man tydligt att de flesta tandläkare vill göra rätt när det gäller utbetalning av tandvårdsstöd. Trots det har andelen felaktiga utbetalningar legat på 6–8 procent de senaste åren. Försäkringskassans kontroller visar att de flesta felen beror på att man inte följer TLV:s regelverk i vissa situationer eller att man har bristfällig dokumentation som inte styrker att den tandvård är utförd som man har fått ersättning för.
Försäkringskassans bedömning är att de mottagningar som gör systematiska och omfattande fel är relativt få. Ibland är det uppenbart att det görs medvetet för att lura Försäkringskassan på tandvårdsstöd.

Avviker från genomsnittet

För två år sedan lade Försäkringskassan om sitt kontrollarbete. I stället för att göra breda kontroller av vissa åtgärder riktade de mer resurser mot vårdgivare som de bedömer riskerar att använda tandvårdsstödet på ett felaktigt sätt. De tog fram ett antal indikatorer som bygger på analyser av vad som är en normal verksamhet på en tandvårdsklinik. När till exempel mängden av vissa åtgärder avviker kraftigt från genomsnittet kan det vara en signal om att man bör titta närmare på en vårdgivare och göra efterhandskontroller.
Nu har Försäkringskassan tagit hjälp av ett nyutvecklat it-system för att effektivisera arbetet ytterligare. Systemet går varje natt igenom alla patientbesök som skickats in under dagen. Det hittar onormala inrapporteringar och riskbedömer dem så att personalen redan dagen därpå kan ta ställning till om man ska göra efterhandskontroller.

Eva-Liz Nilsson Försäkringskassan

Eva-Liz Nilsson


– Vi har bara använt systemet några månader men kan redan nu se att det ger en god träffbild, säger Eva-Liz Nilsson, områdes­chef för tandvårdsstöd.

”Tidsbesparingen gör att vi kan genomföra fler efterhandskontroller.”

Systemet är komplext med ett stort antal parametrar som viktas på olika sätt. På Försäkringskassan vill man inte berätta exakt hur det fungerar.
– Men vi ser att det är effektivt, med lite utredningskraft hittar vi många ärenden. Tidsbesparingen gör att vi kan genomföra fler efterhandskontroller, fortsätter Eva-Liz Nilsson.
Försäkringskassans nya arbetssätt har gett tydligt resultat. Under 2019 begärde de in 41,8 miljoner kronor i återkrav vilket är en fördubbling jämfört med 2018.

Polisanmälan

Om en vårdgivare begår sy­ste­matiska fel, och trots påstötningar inte ändrar sig, kan Försäkringskassan göra en polisanmälan. Under 2019 gjordes 14 polisanmälningar, även det en ökning jämfört med tidigare år.
Sedan den 1 maj har de fått en ny kraftfull sanktionsåtgärd, rätten att avansluta tandläkare till tandvårdsförsäkringen. Under året har det skett i två fall.
– Det sker först efter omfattande utredningar, det är ju ett mycket stort ingrepp i en tandläkares verksamhet, säger Eva-Liz Nilsson.

Upptäck mer