Annons

Annons

Ödmjukhet bra strategi efter kritik

Det lönar sig att inse sina brister och vara ödmjuk inför Inspektionen för vård och omsorg (IVO). En tandläkare i Skåne som har fått omfattande kritik har visat att han förstår kritiken och vad han behöver göra för att komma till rätta med bristerna. IVO:s bedömning är att tandläkarens förslag är rimliga.

IVO:s avdelning syd har granskat elva patientjournaler och har hittat en lång rad brister hos en tandläkare i Skåne.
Röntgenunderlaget är undermåligt och röntgenbilderna har inte dokumenterats.
Endodontiska behandlingar har gjorts utan kofferdam och utan tillräckligt bra röntgenunderlag.
Tandimplantat har opererats in trots att patienterna har haft infektioner.
Protetik på sjuka tänder
Patienter har fått protetik utan att de har fått behandling för parodontal sjukdom. Patienter har också fått protetik utan att problem med karies har utretts.
Terapiplaneringar har gjorts utan bettfysiologiska bedömningar.
Läkemedel har skrivits ut utan indikation och antibiotikaförskrivningen har inte följt riktlinjerna.
Undermåliga journaler
Journaldokumentationen är undermålig, anser IVO. Debiteringstexter eller autotexter används återkommande för att beskriva patientbehandlingar.
I journalerna saknas det undersökningsresultat, patientens hälsotillstånd, diagnoser inför planerade behandlingar, dokumentation om information till patienter, information om patienternas delaktighet samt terapiplaner.
Ödmjuk inställning
Kritiken är omfattande, men tandläkaren har visat att han förstår kritiken.
”IVO:s granskning har lett till att han insett behovet av förändringar, såväl i sitt arbetssätt som i antalet arbetsuppgifter, för att komma till rätta med de brister som påtalats.”
Tandläkaren har beskrivit vad han tänker göra för att komma till rätta med bristerna. IVO:s bedömning är att tandläkarens förslag är rimliga och att han har förutsättningarna att genomföra dem, men för säkerhets skull planerar myndigheten att följa upp hur han utvecklas.

Upptäck mer