Annons

Annons

Odontologisk forskning i fokus i Malmö

Huei-Min Chiang är en av drygt 150 nyckelpersoner inom svensk odontologisk forskning som har samlats i Malmö för att diskutera hur forskningen kan utvecklas och förbättras.

Huei-Min Chiang går sista terminen på den första treåriga forskarskolan i klinisk odontologi. Hon är doktorand vid Umeå universitet och jobbar som tandläkare inom folktandvården i Västerbotten.
I dag och i morgon deltar hon i konferensen Nationellt forum för odontologisk forskning i Malmö. Hon medverkar med en poster om patienternas upplevelse och erfarenhet av karies och kariesbehandling och ser fram emot att diskutera spännande forskning inom andra områden än kariologi.
– Här får jag en bredare inblick, säger hon.

För friskare patienter

Konferensen handlar om varför forskning är viktigt och hur aktörer inom tandvården kan samverka för att höja forskningens kvalitet.
Målet med odontologisk forskning är att patienterna ska bli friskare, enligt Gunilla Klingberg, professor vid odontologiska fakulteten i Malmö och ordförande i Svenska Tandläkare-Sällskapet, som ordnar konferensen.
Förutom forskare deltar representanter för olika aktörer och finansiärer inom svensk odontologisk forskning.
Prioritering av forskning, finansiering, hälsoekonomi och rekrytering av framtidens forskare är exempel på frågor som tas upp i ett tiotal symposier, föreläsningar och workshops under två dagar.

Hederspris till professor

Vid inledningssymposiet delade Tandläkare-Sällskapet ut en hedersutmärkelse till Mats Ulfendahl, professor vid Karolinska institutet. Från 2010 till 2015 var han huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet.
Han får utmärkelsen för ”ovärderliga insatser for odontologin”, inte minst där Vetenskapsrådet har verkat.

Upptäck mer