Annons

Annons

Ökad tandhälsa för barn och unga – utom för en grupp

Kariesförekomsten hos barn och unga fortsätter över lag att minska. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen. I en åldersgrupp ses dock en tydlig försämring och en ökning av andelen med kariesangripna tänder.

Foto: Colourbox

Andelen kariesfria treåringar i landet är fortsatt hög, visar nya siffror från Socialstyrelsen för 2022. I åldersgruppen var 96-procent kariesfria, vilket är i samma nivå som föregående år.

Även för tolvåringarna anas en försiktigt positiv trend. Andelen kariesfria är visserligen i stort sett densamma som föregående år, cirka 70 procent, men genomsnittsantalet karierade eller fyllda tänder har minskat från 0,69 år 2019 till 0,65 år 2022.

I den äldre ålderskategorin 19-23 år syns dock en viss minskning i andelen som är kariesfria. Bland 19-åringar var det år 2022 visserligen fortsatt 46 procent som inte fått några kariesskador, vilket är lika stor andel som året innan, men andelen som inte fått någon kariesskada på grannytorna minskar, skriver Socialstyrelsen.

För åldersgruppen 23-åringar syns dock en tydlig försämring. Andelen med kariesfria tänder minskade med 1,5 procentenheter – från 36,5 procent år 2021 till 35 procent år 2022.

Siffrorna för 19-23-åringarna ska dock tolkas med viss försiktighet, skriver Socialstyrelsen i sin rapport. Några regioner har flaggat för att åldersgruppen kan ha ett längre revisionsintervall än 24 månader, vilket kan medföra en lägre täckningsgrad och överrepresentation av personer med karies i statistiken.

I rapporten saknas också uppgiften om kariesförekomsten hos landets sexåringar på nationell nivå. Det beror enligt Socialstyrelsen på att Region Stockholm inte kunnat redovisa siffror för andelen sexåringar med karies i mjölktänderna år 2022. Utan Stockholmsbarnen skulle det nationella genomsnittet bli missvisande konstaterar myndigheten, och redovisar därför inget riksgenomsnitt.

Baserat på övriga regioners siffror och på utvecklingen de senaste åren tycks dock trenden vara positiv med en ökad andel kariesfria sexåringar i landet. I topp för år 2022 låg Region Jämtland/Härjedalen och Region Uppsala där 88 respektive 86 procent sexåringar var kariesfria.

Upptäck mer