Annons

Annons

Oklart samband mellan jobbstress och käksmärta

Finns det någon koppling mellan arbetsrelaterad stress och temporomandibulär dysfunktion? Oklart, konstaterar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, efter utvärdering av mer än 4 000 vetenskapliga artiklar.

 

 

 

Foto: Colourbox

Mellan 5 och 15 procent av den svenska befolkningen har en temporomandibulär dysfunktion (TMD), det vill säga smärta och funktionsstörningar i käksystemet. Problemet är vanligare bland kvinnor än hos män och kan orsakas av flera olika sammanverkande faktorer som exempelvis yttre trauma, psykisk ohälsa och bruxism.

Även arbetsrelaterad stress har angivits som tänkbar orsak men det vetenskapliga kunskapsläget har varit oklart.

I en systematisk genomgång av den publicerade forskningen på området identifierade Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, drygt 4 100 artiklar. Endast en (1) artikel, en systematisk genomgång, kvalificerade sig som relevant. Resultaten i de ingående studierna var dock motsägelsefulla, med slutsatsen att det inte går att avgöra om det finns något samband mellan stress i arbetet och TMD, skriver SBU i en ny rapport.

Myndigheten påpekar dock att ”frånvaron av resultat inte betyder att en koppling mellan arbetsrelaterad stress och TMD inte kan existera”. För att svara på frågan om det finns något orsakssamband bör framtida forskning, enligt SBU, utgå från longitudinella studieupplägg med validerade metoder för att mäta arbetsrelaterad stress och TMD.

Upptäck mer