Annons

Annons

Oral ohälsa som signal för diabetes

Anders Lindunger forskar om hur prediabetes och typ 2-diabetes kan upptäckas tidigt utifrån oral ohälsa. Nu har han blivit doktorand vid Karolinska institutet.

Vilka frågor vill du få svar på i ditt doktorsarbete?
– Jag hoppas kunna ta fram evidens för i vilken omfattning karies och parodontit kan användas som ett sätt att tidigt identifiera människor med risk för prediabetes eller typ 2-diabetes. Jag är också intresserad av att urskilja specifika biomarkörer i saliv för att hitta personer i riskzonen. Förra året började vi samla salivprov och vi har introducerat ett test som mäter inflammatorisk nivå i saliven. I dag är kopplingen mellan typ 2-diabetes och parodontal sjukdom tydligast, men vi vill även ta reda på vad kariesaktivitet och kariessjukdom berättar om individens levnadsförhållanden kopplat till typ 2-diabetes.
Hur ser din vardag ut?
– Jag leder och utvecklar arbetet med DentDi, en selektiv screeningmetod som har tagits fram i Region Stockholm i ett samarbete mellan folktandvården och Akademiskt primärvårdscentrum. I dag används den på åtta platser i skiftande socioekonomiska miljöer i regionen. Arbetet med studierna kommer att ta runt två tredjedelar av min veckotid. Om allt går väl bör jag kunna disputera om drygt sex år. Jag kommer även att arbeta kliniskt inom allmäntandvården med bettfysiologiska frågeställningar och apnéskenor.
Hur bekostas doktorandstudierna?
– Doktorandplatsen finansieras av Folktandvården Stockholm och projektet drivs även med hjälp av olika anslag. Vi har till exempel just fått ett nytt anslag från Region Stockholms innovationsfond. I år blir det 400 000 kronor vilket betyder att vi har lyckats ro hem cirka 1,5 miljoner kronor totalt. Att nå framgång med ansökningar ger inte enbart en stabil ekonomi utan även råg i ryggen psykologiskt.
Du fyller 60 år i år. Varför väljer du att bli doktorand nu?
– Att få göra gott genom att bidra till minskat lidande för individen och hälsoekonomiska vinster för samhället känns som ett bra sätt att avsluta en lång karriär på. Mina 23 år som ledare inom tandvården och min långa erfarenhet med evidensbaserad implementering gör mig lämpad att se till att tvärprofessionellt samarbete äntligen slår igenom på en bredare front. Vi behöver hushålla med våra regionala resurser och det är en stor utmaning att allt yngre personer får tunga folkhälsosjukdomar.
Janet Suslick

Upptäck mer