Annons

Annons

Orofacial smärta ökar

Svenskarna drabbas i allt högre utsträckning av orofacial smärta och kvinnor har en mer än fördubblad risk att drabbas, visar en ny stor svensk studie.

Förekomsten av orofacial smärta ökar i den svenska befolkningen. Det visar den hittills största prospektiva populationsstudien gjord på området. Forskare från Umeå universitet samt Nederländerna och Storbritannien har analyserat över 180 000 personer vid folktandvården i Västerbotten som vid över 525 000 rutinbesök mellan år 2010 och 2017 svarat på två frågor om förekomst av orofacial smärta.
Frågorna, som undersökte om de svarande upplevde smärta i tinningarna, ansiktet, käken eller käkleden oftare än en gång i veckan samt om de upplevde smärta vid öppning av munnen eller tuggning, besvarades vid 87 procent av alla besök.

Kronisk smärta

Den totala förekomsten av orofacial smärta ökade från 11 procent 2010 till 13 procent 2017. Kvinnor löper mer än dubbelt så stor risk att drabbas av dessa problem. Dessutom är ökningen större bland kvinnorna, där förekomsten ökade från 7,8 procent till 9,2 procent, att jämföra med männen, där prevalensen ökade från 3,2 procent till 3,8 procent.
I hela gruppen hade 2,7 procent återkommande smärta och 1,4 procent bedömdes lida av kronisk smärta. Bland dem som rapporterade orofacial smärta en första gång var det 22 procent som senare utvecklade kronisk smärta. Även här var kvinnor överrepresenterade och löpte mer än dubbelt så stor risk att drabbas.
Faktorer som forskarna kopplar till orofacial smärta är låg utbildning, dålig allmänhälsa samt oregelbundna tandläkarbesök, något som gör att de flaggar för att siffrorna, som är hämtade från rutinmässiga tandläkarbesök, kan vara i underkant.

Upptäck mer