Annons

Annons

Outvecklade hörntänder bör behandlas direkt

Barn och ungdomar vars hörntänder i överkäken inte utvecklas i normal tid ska få förebyggande vård och behandling direkt. Det är ingen idé att vänta och se, visar svensk studie.

De permanenta hörntänderna i överkäken utvecklas inte som de ska hos mellan 1 och 2 procent av barnen. En hypotes är att detta beror på att dessa barn har en långsammare dental utveckling än sin fysiska ålder och att det därför är klokt att vänta och se om hörntänderna kommer. Men tillståndet är inte särskilt väl dokumenterat och de få och små studier som finns har visat varierande resultat. Samtidigt är det väl känt att en försenad dia­gnos och behandling kan leda till mer kostsamma och tids­öda­nde behandlingar som i värsta fall kan leda till rotskador och förlust av hörntänderna.
Svenska forskare ville därför ta reda på hur det egentligen ligger till: Finns det en skillnad i dental ålder jämfört med fysisk ålder hos dessa barn?
I en fallkontrollstudie utgick de från samtliga drygt 400 000 barn och ungdomar i åldern 9 till 16 år i Västra Götalandsregionen mellan åren 2011 och 2013. De fann 514 individer som hade underutvecklade hörntänder i överkäken, 346 flickor (67 procent) och 168 pojkar (33 procent), med en snittålder på 13,7 år. Till dessa letade de fram ålders- och könsmatchade kontroller och jämförde deras dentala ålder.
De fann visserligen att de med underutvecklade hörntänder i överkäken hade en signifikant lägre dental ålder. Men åldern skiljde endast 2,4 månader vilket forskarna bedömer vara av mindre klinisk betydelse. Deras slutsats blir därför att förebyggande vård och behandling ska ske samtidigt för barn och ungdomar både med och utan underutvecklade hörntänder.

Upptäck mer