Annons

Annons

Pandemins effekter på äldre syns i bokslutet

Fler patienter 70 år och äldre behandlades inom Folktandvården Västra Götaland och fler tand- eller implantatstödda kronor utfördes år 2021 jämfört med 2020, visar det senaste odontologiska bokslutet.

Pandemins effekter lämnar spår i Folktandvården Västra Götalands odontologiska bokslut för 2021. Det är sjunde året i rad som folktandvården gör det odontologiska bokslutet, som beskriver patientpopulationen, patienternas orala sjukdomar och hälsa, behandlingarna som har gjorts, hur remissflöden från allmäntandvård till specialisttandvård har sett ut samt vilka vårdavvikelser som har inträffat under året.
Bokslutet gör det lättare att fatta välgrundade beslut om utvecklingsområden, mål och aktiviteter som ska genomföras. Bokslutet kan också ge en fingervisning om var det behovs forskning. På längre sikt kan kunskap bidra till ökad hälsa.

Thomas Jacobsen

Thomas Jacobsen


Syftet är att möta framtida vårdbehov och skapa en jämlik och resurseffektiv vård för patienterna, enligt Thomas Jacobsen, kvalitets- och utvecklingschef inom Folktandvården Västra Götaland.
Läs det odontologiska bokslutet här.

Upptäck mer