Fetma och fetmaoperation kan öka risken för karies

I tandvården möter man dagligen patienter med obesitas, och patienter som opererats för problemet. Ofta är dessa inte medvetna om att både obesitas och obesitasoperationer kan öka risken för karies. Det berättar Negin Taghat, som nyligen disputerat i ämnet.

Forskning

Forskning från Folktandvården i Västra Götaland ökar

Forskningen hos medarbetare inom Folktandvården i Västra Götalandsregionen ökade mycket under 2023. Det var främst yngre medarbetare som sökte regionala forskningsstöd.

Nyheter

Så många patienter är nöjda med Folktandvården i Västra Götaland

Folktandvården Västra Götalands första löpande kundundersökning i fjol visar på att 94 procent av de svarande är nöjda med bemötande, vård och tillgänglighet.

Nyheter

Folktandvården Mellerud får hållbarhetspris

Folktandvården Mellerud får Västra Götalandsregionens hållbarhetspris, eftersom de ger äldre möjlighet att åka gemensamt till kliniken.

Nyheter

Stress fångas inte upp som arbetsskada

Stressen bland tandvårdspersonal syns inte i landets officiella arbetsskadestatistik. Endast två fall av sjukskrivning på grund av för hög arbetstakt inom tandläkarverksamhet finns med i den nationella statistiken för arbetsskador för 2022.

Nyheter

Svårt att minska stress i VG-regionen

Folktandvården i Västra Götalandsregionen (VGR) klarar inte målet att minska stressen bland sina medarbetare. Dessutom minskar andelen anställda som rekommenderar regionen som arbetsgivare, visar nya siffror från VGR.

Nyheter

Pandemins effekter på äldre syns i bokslutet

Fler patienter 70 år och äldre behandlades inom Folktandvården Västra Götaland och fler tand- eller implantatstödda kronor utfördes år 2021 jämfört med 2020, visar det senaste odontologiska bokslutet.

Nyheter

Ny yrkesgrupp vill ­främja sunda vanor

Folktandvården Västra Götaland testar en ny yrkesgrupp inom tandvården – hälsopromotörer. Kan beteendevetare stötta föräldrarna till barn med hög risk för karies så att det blir sundare vanor hemma?

Nyheter

Nya chefer inom Folktandvården Skåne

Anna Lundqvist blir allmäntandvårdschef inom Folktandvården Skåne i april. Samtidigt blir Anna-Karin Wagner chef för hälsofrämjande utveckling inom samma organisation.

Personnytt

Här blir de ­yngre medarbetarna ­ledningens bollplank

Minns du när du var ny på ditt jobb? Hur du kanske såg saker på ett annat sätt än den som varit anställd länge. Inom Folktandvården Västra Götaland vill man ta vara på detta, och organisationens ledning har fått tolv unga medarbetare att rådgöra med.

Nyheter

Odontologen i Göteborg ska säljas

Byggnaden Odontologen i Göteborg, där institutionen för odontologi, en utbildningsklinik och elva folktandvårdskliniker ligger, ska säljas.

Nyheter

Centrum för sällsynta patienter fyller 25

Mun-H-Center, ett nationellt orofacialt kunskapscentrum för sällsynta hälsotillstånd, har fyllt 25 år. Sjukhustandläkaren Åsa Mårtensson har arbetat på centret sedan verksamheten startades 1995.

Nyheter

Först i Sverige på ny professur

Från en avhandling om kromosomavvikelser till ­forskning om tandvårdsrädsla och en ­professur i ­odonto­logisk ­psykologi. Steget kan tyckas långt men för ­psykologen Ulla Wide har karriärvalen styrts av möjlig­heten att ­kombinera forskning med klinisk verksamhet.

Nyheter

Folktandvården igång efter vårens stängningar

Under coronavåren begränsades verksamheten inom folktandvården i hela landet. Från nedstängningar för allt som inte var akut, till speciella rutiner för att undvika smitta. Nu öppnar klinikerna upp igen.

Covid-19

Risk att tandläkare saknar insikt om sina brister i endodonti

Kunskapsluckor och avsaknad av återkoppling innebär en hög risk att allmäntandläkare saknar insikt om sina egna brister i endodonti, varnar svenska forskare efter en enkätundersökning.

Endodonti

Testar videovård i coronatider

Folktandvården Region Örebro Län har öppnat en digital mottagning. Den allra första patienten var ett förkylt barn som hade ramlat och slagit sin tand.

Covid-19

Förskrivning av antibiotika – ett kvalitetsprojekt inom Folktandvården Västra Götaland

Folktandvården Västra Götaland har inom ramen för ett kvalitetsprojekt kartlagt förskrivningen av antibiotika inom allmäntandvården vid tre tillfällen; 2012, 2015 och 2018. Sammanfattningsvis har förskrivningen minskat under perioden. Dessutom har kvaliteten på förskrivningarna förbättrats.

Vetenskap

Hon visar vägen in i yrket

Hur för man över kunskaper från ett långt arbetsliv till nya ­tandläkare? Det är Helena Pipping expert på, som erfaren handledare inom ­Folktandvården Västra Götaland.

Karriär & porträtt

Stopp för aerosolbildande borrar hävs

Borra går bra, men använd kofferdam – inte bara vid rotbehandlingar utan även vid fyllningsarbete. Det är Folktandvården Västra Götalands nya strategi i coronatider.

Covid-19

Corona sätter stopp för aerosolbildande borrar

Folktandvården Västra Götaland stoppar aerosolbildande behandlingar på grund av coronaviruset.

Covid-19

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons