Annons

Annons

Parodontit kan förknippas med allvarlig covid-19

Bland sjukhusinlagda covid­patienter i Qatar var parodontit associerat med ett allvarligt förlopp, även när man kontrollerat för faktorer som ålder, kön och rökning och för samsjuklighet som diabetes, fetma och högt blodtryck.

Data från hälsoregister i Qatar användes för att jämföra covidpatienter med allvarligt förlopp med sjukhusinlagda covidpatienter som skrevs ut utan allvarlig komplikation. Risken för allvarligt förlopp var överlag högre med parodontit än utan.
Risken att dö för en covidpatient med parodontit var ökad med nära 9 gånger (OR = 8,81) jämfört med utan parodontit, risken för intensivvård var ökad med 3,5 gånger (OR = 3,54) och för vård i respirator med 4,5 gånger (OR = 4,57). Parodontit var också associerat med biomarkörer i blod kopplade till försämrad sjukdom: ökad nivå av vita blodkroppar, D-dimer och C-reaktivt protein.
Parodontit har visat sig kunna leda till en låggradig systemisk inflammation i kroppen och kan påverka generell allmän hälsa. Då framgångsrik vård av parodontit har visat sig sänka nivån av inflammationsmarköer i blod, anser författarna till studien att behandling av parodontit eventuellt skulle kunna bli en viktig del av omhändertagandet av covidpatienter – givet att ett kausalt samband kan påvisas. I studien studerades dock inte kausala samband, men att undersöka dessa mekanismer kan vara ett lovande ämne för forskning.

Upptäck mer