Annons

Annons

Peptider kan bli ett nytt vapen mot karies

En helt ny typ av antibakteriell behandling utvecklas och testas runt om i världen som profylax mot karies. Det handlar om antimikrobiella peptider som är naturligt förekommande, men som nu också utvecklas syntetiskt.

Antimikrobiella peptider är naturligt förekommande proteinmolekyler som har antibakteriella, antivirala och antimykotiska effekter. De flesta är oligopeptider som innehåller 12 till 50 aminosyror. Alla flercelliga organismer kan producera antimikrobiella peptider som ett försvar mot mikrobiella infektioner. Hos människa återfinns antimikrobiella peptider i grupper som katelicidiner, deficiner och histatiner i munhålan där de har antimikrobiell effekt mot orala patogener.
Naturligt förekommande antimikrobiella peptider har en låg stabilitet och kort livslängd in vivo, men forskare har utvecklat syntetiska antimikrobiella peptider med betydligt bättre stabilitet och effekt mot orala patogener.

Antimikrobiella peptider

Forskare från Hong Kong har nu i en översiktsartikel samlat all känd vetenskap kring både naturliga och syntetiska antimikrobiella peptider som testas mot karies. Sammanlagt fann de 67 vetenskapliga studier som omfattade sju naturliga och 43 syntetiska antimikrobiella peptider mot karies.
Studierna av de antimikrobiella peptiderna var i huvudsak in vitro-studier, men det fanns också djurstudier samt en fas II-studie. Samtliga sju naturliga antimikrobiella peptider var effektiva mot Streptococcus mutans och tre var även effektiva mot Candida albicans. På samma sätt hade alla 43 syntetiska antimikrobiella peptider en baktericid effekt mot Streptococcus mutans via en mängd olika mekanismer, medan endast tre hade effekt mot Candida albicans. Effekten mot övriga orala patogener har inte testats, något som forskarna efterlyser i sin slutsats, liksom fortsatta studier kring den kliniska användbarheten av antimikrobiella peptider.

Upptäck mer