Annons

Annons

Per Vult von Steyern blir vd på NIOM

Per Vult von Steyern, professor i oral protetik och materialforskare vid Malmö universitet, har utsetts till ny VD för Nordic Institute of Dental Materials (NIOM) i Norge.

Per Vult von Steyern.

– Jag börjar den 1 maj och som VD den 1 juni, vilket jag ser mycket fram emot. När jag fick den här möjligheten var det absolut en utmaning jag ville anta. Jag har tidigare varit på institutet som gästforskare och det senaste året som senior forskare parallellt med min ordinarie tjänst som professor i Malmö. Initialt kommer jag att veckopendla med familjen kvar i Malmö och kommer att sitta kvar som ordförande i Tandläkare-Sällskapet.

Vad gör ni på NIOM?

-Vi arbetar för att dentala biomaterial ska vara säkra och hållbara. Vi bedriver forskning, deltar i standardisering och ger kliniskt relevanta råd till tandvården och hälsovårdsmyndigheterna i de nordiska länderna. Vi erbjuder även hjälp till olika företag, till exempel i innovationsprojekt.

 

 

Vad händer inom ert område?

– Tandvården får fler och mer avancerade material och framställningstekniker jämfört med tidigare. Samtidigt är patienterna ofta mer medvetna än tidigare om vad de kan förvänta sig, vilket sammantaget ställer stora krav på vårdgivarna.

Vad känner du inför att lämna Malmö universitet?

– Jag kommer inte helt att släppa kontakten med universitetet och mina nuvarande kolleger. Jag har varit anställd i 32 år, har dessförinnan utbildat mig här och har undervisat och forskat. Jag har alltid satt värde i att arbetat kliniskt, men det kommer jag nog att lägga åt sidan.

Upptäck mer