Professorn med passion för dentala material

Per Vult von Steyern, professor i oral protetik, är motorn i utvecklingen av helkeramer i svensk tandvård. Sedan några månader är han vd för Nordic institute of dental materials, NIOM. Här arbetar han tillsammans med forskare och ingenjörer, som alla delar passionen för problemlösning och dentala biomaterial.

Karriär & porträtt

NIOM-nestor får Svenska Tandläkaresällskapets hedersmedalj

Jon Einar Dahl, tills nyligen vd för materialforskningsinstitutet NIOM i Oslo, får årets hedersmedalj från Svenska Tandläkaresällskapet.

Riksstämman

Per Vult von Steyern blir vd på NIOM

Per Vult von Steyern, professor i oral protetik och materialforskare vid Malmö universitet, har utsetts till ny VD för Nordic Institute of Dental Materials (NIOM) i Norge.

Nyheter

NIOM fyller 50 år

I år har det gått 50 år sedan NIOM, Nordiska institutet för dentala material, grundades. Ett halvt sekel och ett fyrsiffrigt antal publikationer senare, pågår fortfarande arbetet med att skapa säkra och välfungerande dentala material.

Nyheter

Förebyggande strategi central vid karies

Det gäller att ha is i magen vid karies. Ofta behöver man inte borra, berättar Frode Staxrud som nyligen översatt rekommendationer från ORCA och EFCD.

Forskning

Pandemin bromsar hennes forskning

Wedad Hammoudi forskar om tandslitage. I höstas vann hon pris för bästa forsknings­rapport inom oral protetik. Snart väntar ett halvårs forskning i Norge – när pandemiläget tillåter det.

Nyheter

Skadligt ämne i koltandkräm

I en tandkräm med kol får man på köpet minst en hälsovådlig restprodukt från förbränningsprocessen. Det visar en ny studie från NIOM.

Nyheter

NIOM erbjuder plats för gästforskare

Professor Per Vult von Steyern är känd som ordförande för Svenska Tandläkare-Sällskapet, ämnesföreträdare och övertandläkare. Det här halvåret har han dock lagt det mesta åt sidan för att kunna vara gästforskare hos NIOM i Oslo.

Nyheter

Pris för artikel om­ biologiska reaktioner

Tandläkartidningens pris för bästa vetenskapliga översiktsartikel går i år till en artikel med titeln ”Biologiska reaktioner på dentala material” som publicerades i Tandläkartidningen nummer 11/2017. De fem artikelförfattarna, med Lars Björkman i spetsen, är verksamma vid Universitetet i Bergen i Norge samt NIOM, Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer i Oslo.

Forskning

Fakta kan dämpa oron kring ”fluor”

Med jämna mellanrum dyker ”fluorskeptiker” upp med påståenden om att ”fluor” är skadligt. Det är viktigt att då göra tydligt att tandvårds­produkter inte innehåller den toxiska gasen fluor utan fluoridföreningar. Det finns tillräcklig vetenskaplig dokumentation för att fluorid har en kariesförebyggande effekt, och om rekommendationerna följs föreligger ingen risk för hälsovådliga effekter.

Vetenskap

Så testas dentala material

Vad du sätter i patientens mun är ditt ansvar. Med CE‑märkning vet du att materialet upp­fyller ­kraven i regelverket. Men experterna tycker att det borde krävas ännu mer.

Metod, klinik & praktik

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons