Annons

Annons

Personcentrerat program fick ungdomar att borsta

Personcentrerat program baserat på hälso­psykologi ger signifikant förbättrad munhygien hos svenska ungdomar jämfört med den vanliga instruktionen från tand­hygienist.

En studie gjord på 17 folktandvårdskliniker i Västra Götaland visar att ett personcentrerat program ger större förbättring i munhygien hos tonåringar jämfört med instruktion och information enligt vanlig rutin. Plack och blödning minskade.

Sandra Lod Dimenäs

Sandra Lod Dimenäs


– Skillnaden syntes både i kliniska och självrapporterade utfallsmått, understryker Sandra Lod Dimenäs, tandhygienist och förstaförfattare till studien. Studien är den första i hennes doktorandarbete vid Göteborgs universitet där hon studerar hur man kan påverka beteende relaterat till munhälsa.
– Som tandhygienist har jag i den kliniska vardagen mött många ungdomar med bristande munhygien och gingivit, berättar hon.
Utan åtgärd kan det leda till parodontit, vilket motiverade forskarna att pröva om man kan utveckla mer effektiva beteende­interventioner riktade till ungdomar.

Motiverande samtal

I studien deltog 30 tandhygienister som randomiserades till att ge antingen instruktion och information som de brukade eller till att använda det personcentrerade programmet enligt en viss mall (se faktarutan), som de också fick en och en halv dags utbildning i att använda.
– Tandhygienisterna i gruppen med personcentrerat program använde sig också av en kommunikationsmetod som inspirerats av motiverande samtal, berättar Sandra Lod Dimenäs.

Bristande munhygienstatus

Till studien rekryterades sedan ungdomar mellan 16 och 17 år med bristande munhygienstatus: minst 50 procent plack och/eller gingivit. De fick gå till en tandhygienist som antingen gav information/instruktion som de brukar göra, eller så fick de ett personcentrerat program fördelat på tre besök. Antal besök hos tandhygienist i kontrollgruppen med vanlig information/instruktion berodde på den tandhygienistens val, från ett till flera besök.
Både ungdomarna som fick det vanliga stödet, liksom gruppen med personcentrerat stöd, fick signifikant förbättrade plack- och blödningsvärden efter sex månader. Men det personcentrerade och teoribaserade programmet gav ännu bättre effekt.
– Om resultatet håller sig över tid, till 18 månader, får fortsatta analyser visa, menar Sandra Lod Dimenäs.

”Viktigt för ungdomarna var känslan att ”det handlar om mig och mina tänder”.”

Vad, eller vilka komponenter, det är som gör att det personcentrerade programmet fungerar är svårt att säga eftersom allt ingår i ett paket. Forskargruppen har gjort intervjuer med ungdomarna i det personcentrerade programmet. En uppföljningsartikel baserad på det är nu klar och inskickad för framtida publicering.
– Viktigt för ungdomarna var känslan att ”det handlar om mig och mina tänder”, tillsammans med den nyvunna relationen med tandhygienisten.
Totalt fullföljde 274 ungdomar studien fram till sex månaders uppföljning.

Upptäck mer